Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

    Nền tảng IoT Interact

    Chào mừng đến với chiếu sáng thông minh

     

    Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có thông tin chuyên sâu. Nền tảng IoT Interact cho phép các hệ thống chiếu sáng kết nối LED và mạng lưới cảm biến tích hợp để thu thập dữ liệu thông tin chuyên sâu, lợi ích và dịch vụ mới cho khách hàng. Hỗ trợ chiếu sáng thông minh Cung cấp hệ sinh thái IoT cho đối tác, khách hàng và người phát triển của chúng tôi với sự hỗ trợ của mạng lưới rộng lớn nhất thế giới – hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED kết nối.

    Chào mừng đến với kỷ nguyên của chiếu sáng thông minh