Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.

Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Προτάσεις

  Ο συνδεδεμένος φωτισμός και το λογισμικό Interact City αυξάνει την αποδοτικότητα και μειώνει τις δαπάνες

  Πόλη του Άουριχ

  Γερμανία


  Το Άουριχ, μια πόλη στην βορειοδυτική Γερμανία, εγκατέστησε πρόσφατα νέο συνδεδεμένο οδικό φωτισμό LED και συνέδεσε τόσο τον νέο όσο και τον προϋπάρχοντα οδικό φωτισμό με το λογισμικό διαχείρισης πόρων φωτισμού Interact City. Με αυτό τον τρόπο, οι αρχές της πόλης μπορούν να παρακολουθούν την απόδοση και να διαχειρίζονται όλους τους πόρους φωτισμού απομακρυσμένα, από έναν και μόνο πίνακα ελέγχου Interact City, με αποτέλεσμα εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και μείωση των δαπανών.   

  Οι αναφορές που δημιουργούνται από το λογισμικό μάς δίνουν τη δυνατότητα να αναλύουμε την απόδοση των φωτιστικών και να εντοπίζουμε από πού μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα και πώς να βελτιστοποιήσουμε τη συντήρηση.” 


  - Iris König, Γραφείο Πολιτικών Μηχανικών, Άουριχ

  Η πρόκληση του πελάτη


  Για τις δημοτικές αρχές του Άουριχ ήταν σαφές ότι ο εκσυγχρονισμός του οδικού φωτισμού της πόλης συνιστούσε βασικό στοιχείο του σχεδίου τους αστικής ανάπτυξης. Αναζητούσαν μια ευέλικτη λύση που θα ήταν εξίσου οικονομική και βιώσιμη, παρέχοντας παράλληλα ακριβή δεδομένα πόρων που θα καθιστούσαν την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του οδικού φωτισμού πιο αποτελεσματική. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση καθώς και οι δυνατότητες οπτικοποίησης των δεδομένων αποτελούσαν επίσης βασικές προτεραιότητες. 

   

  Μια ανοικτή και κλιμακούμενη προσέγγιση

  Οι αρχές της πόλης είχαν δύο σαφείς στόχους: ήθελαν να εκσυγχρονίσουν τον οδικό φωτισμό και να καλύψουν τις ανάγκες των διαφορετικών διατάξεων των οδών που απαιτούν διαφορετικούς τρόπους φωταγώγησης,  εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια και βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα

   

  Αποφάσισαν ότι η σωστή λύση θα ήταν η αναβάθμιση σε συνδεδεμένο φωτισμό LED τον οποίο θα ελέγχει το λογισμικό διαχείρισης πόρων φωτισμού Interact City.

   

  Το πρώτο βήμα ήταν η εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού LED που θα αντικαθιστούσε τους μη αποδοτικούς λαμπτήρες ατμών υδραργύρου.

   

  Στη συνέχεια, οι δημοτικές αρχές εγκατέστησαν το λογισμικό διαχείρισης πόρων φωτισμού, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης τόσο για τον νέο όσο και για τον προϋπαχοντα οδικό φωτισμό, κάτι που τους επέτρεψε να επιβλέπουν ολόκληρη την υποδομή φωτισμού από έναν και μόνο εύχρηστο πίνακα ελέγχου.

  Ο πίνακας ελέγχου του Interact City παρέχει διαδραστικές οπτικοποιήσεις δεδομένων και δυνατότητες διαχείρισης πόρων φωτισμού, ώστε οι αρχές να μπορούν να παρακολουθούν, να αναλύουν και να συντηρούν την υποδομή φωτισμού της πόλης και να βελτιστοποιήσουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την απόδοση. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον πίνακα ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ζητημάτων και διακοπών λειτουργίας γρήγορα και να προγραμματίζουν τις εργασίες συντήρησης πιο αποτελεσματικά, μειώνοντας τους χρόνους εκτός λειτουργίας.

   

  Το λογισμικό διαχείρισης πόρων φωτισμού Interact City είναι ανοικτό και κλιμακούμενο, ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της πόλης.

   

  Χάρη στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 659 τόνους και εξοικονόμηση δαπανών ύψους 250.000 ευρώ ετησίως, το έργο ουσιαστικά θα αποσβεστεί εντός μόλις έξι ετών. Ο νέος συνδεδεμένος φωτισμός και το λογισμικό διαχείρισης πόρων φωτισμού Interact City δίνει στο Άουριχ τη δυνατότητα να επενδύσει στην υποδομή έξυπνης πόλης και υποστηρίζει ένα βιώσιμο μέλλον. 

  Θέλετε να μάθετε τι μπορεί να κάνει ο φωτισμός IoT για την πόλη σας;  

  • Υποδομή έξυπνης πόλης βασισμένης σε cloud – Μπουένος Άιρες

   Υποδομή έξυπνης πόλης βασισμένης σε cloud – Μπουένος Άιρες

   Η Interact City και η SAP HANA προσφέρουν στο Μπουένος Άιρες μια πλατφόρμα που μπορεί να υποστηρίξει προσαρμοζόμενες εφαρμογές και πλήρη προβολή δεδομένων, υποστηρίζοντας τη δημιουργία μιας ανοικτής και ενεργειακά αποδοτικής έξυπνης πόλης.

  • Έξυπνος οδικός φωτισμός - Siegburg

   Έξυπνος οδικός φωτισμός - Siegburg

   Το λογισμικό διαχείρισης πόρων και εφαρμογών ενεργειακής βελτιστοποίησης Interact City προσφέρει στις πόλεις σημαντική πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα φωτισμού τους και τις βοηθά να διαχειριστούν αποδοτικότερα τις διαδικασίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

  Ακολουθήστε μας στο: