Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.

Další značky od

Návrhy

  Co pro vás mohou udělat data

  Připojený software: data pro monitorování v reálném čase a historické reporty

   

  Propojené osvětlení je o obousměrné datové komunikaci. Jednou z největších výhod, kterou tento obousměrný datový tok podporuje, je schopnost v reálném čase monitorovat, spravovat a udržovat osvětlovací systémy. Standardní osvětlovací systémy poskytují velmi málo dat o aktuálním stavu svítidel a dalších zařízení, pokud vůbec nějaká. Aby administrátor systému mohl odstranit problémy svítidel, změnit jejich konfiguraci nebo zobrazit nový obsah světelné show, musí často přepnout osvětlovací systém offline. Díky softwaru pro správu osvětlení fungujícím v síti IT nebo cloudu nabízejí propojené systémy osvětlení správcům systému mnohem bohatší prostředí k dohledu a optimalizaci provozu. Softwarové systémy pro správu osvětlení, které se úzce integrují s propojenými svítidly – jako je Philips CityTouch pro pouliční osvětlení nebo Philips ActiveSite pro dynamické architektonické osvětlení – dávají správcům systémů možnost vidět aktuální stav každého světelného bodu a působit na světelné body jednotlivě nebo ve skupinách.

  Rozhraní založená na mapách usnadňují změnu konfigurací, aktualizaci plánů stmívání a výměnu světelných show pouhým najetím kurzoru a kliknutím. Systémy lze nastavit tak, aby zasílaly upozornění, když dojde k přerušení provozu nebo k neobvyklým událostem. Vzhledem k tomu, že svítidla mohou sdílet data o sobě samotných, mohou tato upozornění obsahovat všechny relevantní informace o umístění svítidla, typu, nastavení atd. – informace, které mohou technici použít k rychlé reakci a řešení jakýchkoli případných problémů. To se ukazuje jako mimořádně významné tam, kde jsou svítidla rozmístěna na velké ploše, jako je pouliční osvětlení ve městě. Oznámení o problémech a objednávky oprav lze spravovat a distribuovat na dálku, což eliminuje potřebu pracovních čet, které v noci projíždějí ulice a zjišťují, kde došlo k výpadku.

  V kombinaci s databází může software pro správu osvětlení umožnit organizacím ukládat historická data o operacích spolu s jakýmikoli datovými toky agregovanými ze sítí snímačů a vnitřních polohovacích systémů. Hodnotu statistik založených na datech, které mohou vyplynout z analýzy a vykazování těchto dat, zvláště v kombinaci s cennými daty z dalších zdrojů, nelze podceňovat.

  – Jonathan Weinert

  Sdílejte tento článek

  • Přehled zákazníků

   Přehled zákazníků

   Přehled našich případových studií Interact.

  Sledujte nás na: