Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.

Další značky od

Návrhy


  Transformační síla internetu věcí

  Nové obchodní modely

   

  Internet věcí (IoT) od základů mění celá průmyslová odvětví. Není to jen kvůli jeho obrovskému ekonomickému dopadu, který McKinsey předpokládá, že do roku 2025 bude nejméně 3,9 bilionů USD. Je to také proto, že internet věcí umožňuje zcela nové obchodní modely a přitom radikálně zlepšuje a narušuje jiné.
   
  Zde je malá ukázka transformační síly internetu věcí a nových příležitostí, které vytváří.


  Revoluce zvaná "jako služba"

   

  Čím dál více se děje to, že všechny typy podniků chtějí nahradit svůj diskrétní, jednorázový prodejní model průběžným modelem založeným na předplacených službách, jenž by v dlouhodobém vztahu kombinoval produkty a služby s přidanou hodnotou. Modely využívající předplatné mohou být lepší pro firmy i zákazníky. Podniky získávají konzistentnější a opakující se zdroje příjmů. Zákazníci již nemusí vynakládat značné kapitálové investice, a k tomu navíc získají možnost snadno zvýšit nebo snížit své kapacity, jakož i přístup ke špičkové podpoře a službám.

  To všechno v posledních letech umožnily pokroky v oblasti cloud computingu, konektivity a souvisejících technologií. Tak se zrodil obchodní model "jako služba". Celé to začalo u software jako služba (SaaS), ale rychle přerostlo v daleko víc, než je pouhý software.

  IoT dal tomuto již tak silnému novému obchodnímu modelu šanci.

  Přidání přesných, levných, vždy připojených snímačů a monitorovacích zařízení IoT k produktům, které prodáváte a instalujete, zlepšuje typy služeb, které můžete poskytovat. Data v reálném čase a historická data, která IoT zařízení generují, vám umožňují provádět například preventivní údržbu. Je také možné automatické upozornění a dokonce i prediktivní údržba. Díky tomu se technologické investice spojené s IoT vyplatí.

  To, jak mocný může obchodní model „jako služba“ s podporou IoT být, lze demonstrovat na transformaci společnosti Edison Electric Co. Tato renomovaná firma zabývající se elektrickými zařízeními, založená v roce 1890, dokázala pomocí internetu věcí zcela přeměnit svůj obchodní model. Dnes vyrábí bezdrátové snímače, které výrobní závody mohou instalovat na potrubí a součásti dopravníků za účelem monitorování vibrací, tlaku, průtoku a teploty. Tyto senzory, které operátoři závodu nebo prodejci monitorují na dálku, mohou zvýšit produktivitu, nemluvě o tom, že dokáží pomoci předcházet nebezpečným incidentům.


  Dokonalý kruh

   

  S konceptem „jako služba“ úzce souvisí trvale udržitelná cirkulární ekonomika, kterou právě internet věcí umožňuje.

  Cirkulární obchodní modely kladou důraz na údržbu a renovaci součástí v každé fázi výroby, prodeje a využití: jde o to, abyste je raději používali než vlastnili, spíše tvořili, než plýtvali, a spíše recyklovali, než vyhazovali. Oproti tomu se klasické lineární ekonomické modely zaměřují na konečnou hodnotu vytvořenou při dodání zákazníkovi a nekladou důraz na ztráty způsobené plýtváním a likvidací.

  IoT pomáhá cirkulárním modelům fungovat tím, že je snazší komponenty opravovat nebo repasovat dříve, než dosáhnou bodu, kdy dojde k jejich selhání. Jakmile jsou díly odstraněny, značky IoT usnadňují inventarizaci životaschopných dílů a znovu je začleňují do normálního hodnotového řetězce. Jedná se tedy o udržitelnost ze své podstaty.

  Inovativní instalace osvětlení na amsterdamském letišti Schiphol, jednom z nejudržitelnějších letišť na světě, kombinuje tyto dva koncepty – jako službu a cirkularitu. Namísto toho, aby letiště zakoupilo osvětlovací systém, pořídilo si světlo, které dostává jako službu. Trvale udržitelná svítidla, která visí nad hlavami cestujících, byla navržena tak, aby umožňovala snadnou opravu nebo odeslání zpět výrobci k výměně.


  Přizpůsobení všeho

   

  Bez ohledu na to, jak dlouho se o IoT zajímáte a oblast sledujete, nejspíš jste už četli všechny příběhy, které byste potřebovali znát o chytrých technologiích, jež nastavují teplotu a osvětlení podle preferencí lidí, kteří se v místnosti nacházejí. Tyto chytré budovy jsou technologické zázraky, jež slouží jako báječné příklady a vzory, nicméně potenciál přizpůsobení je výrazně větší.

   

  Společné veřejné obrazovky umístěné kdekoli (počínaje obývacími pokoji a konče restauracemi či konferenčními místnostmi) mohou automaticky měnit svůj obsah podle preferencí diváků. Například vaše IoT fitness hodinky mohou sdílet vaše preference médií s okolními majáky. To by mohlo mít vliv na to, co se zobrazí na hlavní obrazovce, nebo pouze přizpůsobit informace v tickeru zpráv tak, aby se zaměřovaly na finance, sport, počasí nebo všeobecná témata, která jsou pro vás relevantní. Je to síla crowdsourcingu, aniž byste hnuli prstem.

   

  Podobně třeba mohou jukeboxy dynamicky měnit žánr přehrávané hudby na základě známého vkusu každého v doslechu. Představte si skupinový seznam skladeb Pandora vytvořený v reálném čase a neustále aktualizovaný s tím, jak lidé přicházejí a odcházejí. A přizpůsobení se nemusí týkat jen spotřebitele. Precizní zemědělství pomáhá zemědělcům optimalizovat výsadbu a sklizeň tak, aby bylo možné snížit množství odpadu a zvýšily se výnosy. Chytřejší městské sítě se snímači IoT mění vše od vzorců dopravy přes rozvržení parkování až po plány svozu odpadu. Představte si, že už ve schránce nenajdete lístek, že vás pošťák nezastihl, protože dopravce bude vědět, že adresát balíčku bude doma až za pár minut, což mu umožní změnit trasu tak, aby se tomu přizpůsobila.


  Nové způsoby sdílení

   

  Každých pár let přijde nějaká nová technologie, která přinese radikální posun v tom, kolik toho můžeme digitálně sdílet a jaký máme z tohoto sdílení prospěch. Propojování stolních počítačů přes internet v 90. letech představovalo masivní posun: počítače již nebyly samostatnými ostrovy, jako tomu bylo dříve. Pak začaly být cenově dostupné mobilní telefony a o pár let později textové zprávy.

  Rozšířené veřejné Wi-Fi zvýšilo propojenost osobních počítačů o řády: můžeme se připojit a sdílet obsah odkudkoli. Mobilní telefony se vyvinuly v chytré telefony a integrované kamery a vysokorychlostní data dál rozšířily to, co jsme mohli sdílet a zjistit.

  Z velké části, ne-li výhradně, se v důsledku těchto pokroků v konektivitě zrodila takzvaná ekonomika sdílení: ekonomický model definovaný peer-to-peer transakcemi, které umožňují online platformy.

  IoT pohání další krok vpřed v ekonomice sdílení a podniky, které pro sebe otevřou tento potenciál, vytvoří a definují nové trhy, stejně jako to udělali průkopníci sociálních médií a aplikací v minulém desetiletí. Jedním z potenciálních zdrojů výhod sdílené ekonomiky je distribuovaná výpočetní technika, jako je ta, kterou v rámci projektu BOINC od roku 2002 organizuje Kalifornská univerzita. Distribuované výpočty oddělí velké úlohy vyžadující zpracování dat a rozešlou je k řešení široké síti účastníků.

  Mnohá IoT zařízení disponují výpočetním výkonem, jenž dalece přesahuje to, co tato zařízení potřebují k vykonávání toho, k čemu byla zkonstruována, a pro správného podnikatele by tyto další cykly by mohly být cenné. Bitcoin přepíná málo využívané počítače do režimu "těžba" – tedy sdružování dat bitcoinových transakcí do jakýchsi "bloků" za účelem jejich přidání do řetězce bloků (blockchainu), tedy technologie distribuované účetní knihy, která je základem kryptoměny. Dále se také nabízejí příležitosti působit jako zprostředkovatel dat mezi zařízeními IoT a centrálními servery a třídit velké objemy většinou opakujících se dat, a tak nacházet skryté drahokamy.


  Kontextově řízené podnikání

   

  Už vás někdy zarazily odmítavé poznámky vašich zákazníků?

  „Vy prostě nechápete, jak ta situace vypadá tam na místě."
  „Nevíte, jak tito lidé žijí."

  Co by vaše firma mohla dělat s téměř neomezeným vhledem do jakéhokoli zákaznického kontextu? Jaká přizpůsobená řešení byste mohli vyvinout a jak byste mohli posílit vztahy po prvním prodeji, kdybyste skutečně pochopili, jak vaši zákazníci žijí a pracují? Díky poznatkům založeným na internetu věcí se takové porozumění stává realitou.

  Vezměte v potaz třeba pojištění na základě použití (UBI), které v automobilovém průmyslu namísto paušálního poplatku za určitou stanovenou dobu účtuje poplatky řidičům a majitelům vozových parků podle toho, jak jezdí. Při monitorování údajů o využití předávaných zařízeními připojenými k internetu věcí upisovatelé berou v úvahu, jaký má vozidlo kilometrový nájezd, zda jezdí ve městě, kde je pravděpodobnost drobné kolize vysoká, nebo spíše na prázdných venkovských silnicích, jak rychle má auto tendenci zrychlovat, jak silně brzdí a projíždí zatáčky a tak dále. Společnost IHS Automotive, jež se zabývá monitorováním průmyslu, očekává, že do roku 2023 bude mít zásady založené na UBI 142 milionů spotřebitelů. UBI zde samozřejmě spoléhá na schopnost propojených vozů předávat data přes IoT.

  IoT je také silný argument v oblasti dodržování předpisů. Dodržování předpisů, soulad, znamená uvědomění si kontextu, protože vyžaduje, abyste jednali podle pravidel, která platí pro vaši konkrétní situaci. IoT snímače mohou pomoci profesionálům sledovat pohyb nebezpečných materiálů a zranitelných pracovníků v celém hodnotovém řetězci. Například systém Cold Chain společnosti Verizon poskytuje monitorování polohy a teploty vysoce citlivých produktů, jako jsou injekčně podávaná léčiva, při jejich pohybu v dodavatelském řetězci.

  Je to další příklad nových možností, které IoT pro podnikání vytváří – možností, na které musí být podniky připraveny.

  Sdílejte tento článek

  • Přehled zákazníků

   Přehled zákazníků

   Přehled našich případových studií Interact.

  Sledujte nás na: