Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.

Další značky od

Návrhy


  IoT a změna klimatu

  Řešení IoT již pomáhají zpomalit destruktivní průběh změny klimatu

   

  Internet věcí (IoT) znamená více než jen optimalizaci našeho pohodlí pomocí chytřejších nositelných zařízení, více než jen novou efektivitu v průmyslu a logistice a vylepšení našich domácností a pracovních prostor pomocí citlivějších technologií. Řešení IoT již pomáhají zpomalit destruktivní průběh změny klimatu. Globální inovátoři zaujímají aktivní roli a přizpůsobují zařízení internetu věcí mezinárodním standardům pro ochranu klimatu.

   

  Ty nejlepší scénáře, které popisuje Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC), vyžadují rychlé snížení globálních emisí uhlíku, což znamená pokles na úroveň o 40 až 70 procent nižší než v roce 2010. A i když tohoto cíle dosáhneme, globální oteplování to pouze zpomalí. IPCC předvídá, že průměrné teploty by se nově mohly do roku 2050 vyšplhat ještě o 2 stupně Celsia výše.


  Okamžitý potenciál internetu věcí snížit produkce uhlíku


  Globální nevládní organizace Climate Group lobbuje za plošný přechod na LED osvětlení, zejména ve veřejných prostorách a u pouličního osvětlení, a to s cílem snížit emise uhlíku o 1,4 milionu tun ročně. Americké ministerstvo energetiky podporuje tyto cíle prostřednictvím svého programu Outdoor Lighting Accelerator (Akcelerátor venkovního osvětlení), který nabízí technickou, finanční a regulační pomoc.

   

  Inovativní výrobci se zase zaměřují na to, aby investice do LED přinášely ještě větší prospěch, a to rozvojem celoměstských sítí digitálního osvětlení, které fungují jako digitální přístřešky s podporou IoT. Po integraci do těchto sítí mohou připojené snímače zvýšit efektivitu města, pomoci například přesměrovat automobilovou dopravu nebo řidičům usnadnit a zrychlit parkování a dále snížit emise.

   

  Společnost Ericsson Research předvídá, že to, čemu říkají chytré sítě, by samo o sobě mohlo do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 3,9 procenta. Tato neustále se rozvíjející síť dodávek energie s podporou internetu věcí, která dokáže detekovat a přizpůsobovat se místním změnám ve spotřebě energie, poskytuje řadu ekologických výhod. Jedna malá součást inteligentní sítě – inteligentní elektroměr – umožňuje obousměrnou komunikaci mezi spotřebitelem a elektrárenskou společností v reálném čase, což těm druhým jmenovaným usnadňuje uspokojování poptávky po energii s menším množstvím odpadu tím, že koordinují úspory energie i její výrobu. Veřejné služby by mohly začít odměňovat spotřebitele za nižší spotřebu energií například ve špičce.

   

  Aby Světová rada pro zelené budovy pomohla snížit dopad uhlíku v každodenní ekonomické činnosti, koordinuje lokální snahy tak, aby dosáhla toho, že všechny nové budovy budou provozovány v režimu uhlíkové neutrality. Snímače internetu věcí, které jsou dnes k dispozici, podporují všechny hlavní pilíře stanovené Radou, včetně snižování spotřeby energie, generování obnovitelné energie na místě a provádění měření spotřeby uhlíku a odpadu v uzavřené smyčce.
   

  Chytré služby a průmysl s podporou IoT by zvýšením účinnosti a odstraněním závislosti na jednorázových materiálech (jako je papír) ve veřejném i soukromém sektoru mohly přispět ke snížení uhlíku ve výši 3 %.

   

  Chytré zemědělství by podle společnosti Ericsson Research mohlo přinést snížení o další 3 procenta. Dnešní snahy o chytré zemědělství zahrnují lepší monitoring skotu, jenž rozpozná nemocná hospodářská zvířata na základě polohy a chování zvířete. Možnost prohlížet, léčit a oddělit nemocná zvířata zvýšila výnosy masa a mléčných výrobků a snížila nadměrnou léčbu antibiotiky, a zároveň vytvořila příležitosti ke snížení emisí skleníkových plynů z nezpůsobilých zvířat.

   

  Zásadní úspory uhlíku lze realizovat také v rozvojovém světě. Nízkonákladová zařízení IoT s nízkou spotřebou energie by mohla přinést precizní zemědělství (což minimalizuje používání hnojiv, pesticidů a vody) a tím pomoci modernizovat země mnohem rychleji, než bylo dosud možné. To by znamenalo ušetřit roky plýtvání nadměrnou spotřebou vody, paliva a přísad do půdy.

   

  Včasné přijetí monitorování a přesměrování internetu věcí v případě námořní nákladní dopravy ukazuje, že je možné snížit spotřebu paliva až o 15 procent. Preventivní údržba, která odstraní nutnost pětitýdenní generální opravy a zavede opravy přímo na místě, by rovněž mohla omezit budování nadbytečných vozových parků.


  Role internetu věcí při shodě a řízení v oblasti uhlíku


  Senzory internetu věcí budou při snaze rozšířit sledování a zdanění uhlíku stále důležitější. Jak oznámilo fórum OSN pro udržitelnou inovaci v oblasti klimatu, pouze 15 procent uhlíkových emisí je dnes zpoplatněno a zdaněno, přičemž skupina doufá v agresivní expanzi.

   

  Prosazování cílů v boji proti znečištění je pro regulátory dlouho výzvou. Dobrou zprávou je, že partnerství veřejného a soukromého sektoru orientovaná na klima se v průběhu 21. století prosadila. Podniky, místní samosprávy a nevládní organizace se společně stále více podílejí na rozsáhlých snahách o změnu klimatu a koordinují je.

   

  Koordinace a prosazování však mohou být pro tyto organizace složité. Soukromí auditoři a monitorovací agentury nemohou vždy poskytnout pokrytí, menším firmám zase může chybět schopnost prosazovat normy.

   

  Bezpečná zařízení internetu věcí odolná proti neoprávněné manipulaci – jako jsou například snímače kvality vzduchu a další snímače integrované do sítě inteligentního osvětlení v městské oblasti – by těmto orgánům mohla poskytnout neustálé a důvěryhodné monitorování a hlášení skutečných emisí uhlíku a dalších znečišťujících aktivit na provozovnách v reálném čase, a tak přispívat k plánům na snižování uhlíku. To by pomohlo partnerstvím veřejného a soukromého sektoru prosadit standardy i v případě neexistence skutečné globální dohody o změně klimatu.


  Environmentální senzory IoT jako služba a budoucnost


  Vzhledem k dnešnímu ohromnému rozsahu IoT technologií by se svět mohl rychle stát propojenou a citlivou sítí dostupnou všem. Výzkumníci jako jeden z kroků k tomuto cíli navrhují standardizovanou síť snímačů pro životní prostředí, která by disponovala technologií IoT.

   

  Přístup k ověřenému a konzistentnímu zdroji údajů o uhlíku a klimatu by mohl pomoci dosáhnout konsensu a usnadnit navrhování a prosazování politiky.

  Řízení změny klimatu pomocí technologií je jen prvním krokem. Partnerství veřejného a soukromého sektoru budou muset sílit a zrát, přičemž ochota těch, kdo tvoří zásady a politiky, investovat do řešení musí výrazně zesílit.

   

  Internet věcí sám o sobě zvládne víc než jen udržovat skóre. Poskytne použitelná klimatická data. Omezí plýtvání zlepšením toku lidí, energie, zboží a informací. A bude se i nadále přizpůsobovat, protože výzkumníci a lídři dosáhnou nového konsenzu ohledně opatření, která musíme podniknout, abychom se ochránili před rostoucími teplotami a nebezpečnými klimatickými podmínkami.

  Sdílejte tento článek

  • Přehled zákazníků

   Přehled zákazníků

   Přehled našich případových studií Interact.

  Sledujte nás na: