Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.

Další značky od

Návrhy

  Je IoT ve vašem podniku škálovatelný?

  Nejčastější otázky pro CxO zakládající projekty v IoT


  Internet věcí (IoT) přichází a má potenciál zažehnout revoluci na pracovištích po celém světě. Podle společnosti International Data Corporation pro průzkum trhu globální výdaje na zavádění internetu věcí do roku 2020 překročí 1 bilion USD. Než se však vaše organizace odhodlá k investicím do IoT, zde jsou hlavní otázky, na které by měli být manažeři na úrovni C schopni odpovědět.

  Je to škálovatelné?

  Dotáhnout IoT projekt z rýsovacího prkna až do finální implementace je náročné i pro ty nejzkušenější organizace. Podle průzkumu společnosti Cisco zabývající se síťovým hardwarem pouze 26 procent společností považuje své iniciativy IoT za úspěšné, přičemž 60 procent trpí zpožděním projektů. Nejčastější příčinou těchto neočekávaných neúspěchů je podcenění složitosti škálování nasazení IoT. Zvyšování kapacity levných pevných disků vedlo k tomu, že organizace si osvojily mentalitu hromadění, ale exponenciální nárůst velkých dat shromažďovaných snímači zapojenými do internetu věcí znamená, že to již není udržitelné. Je důležité předem definovat rozsah jakéhokoli projektu IoT a stanovit realistická očekávání, jak jsou data používána, ukládána a mazána. Aby byly projekty škálovatelné, je důležité provádět co nejvíce zpracování a analýz na samotných zařízeních IoT a vyhnout se centralizaci zatížení sítě.

  Je vedoucím ten správný člověk?

  Nalézt toho pravého člověka, jenž by vedl projekt IoT, je zásadním prvním krokem při plánování rozsáhlého nasazení. I když není vždy nezbytné, aby na projekt dohlížel vedoucí pracovník na úrovni C, obvykle bude mít pro danou práci nejrelevantnější zkušenosti hlavní informační ředitel. V některých případech může být vhodnější jmenovat ředitele pro IoT, který bude speciálně pověřen správou datové infrastruktury pro nasazení chytrých zařízení. Měl by to být někdo s nezbytnou znalostí digitálních technologií, topologie sítě a zabezpečení informací. Mít správnou osobu, která by projekt vedla, je klíčem k úspěchu v organizaci. Pokud vaše organizace postrádá interní talent, který práce vyžaduje, je možné, že bude zapotřebí obrátit se na externí subjekty. Stále více technologických platforem poskytuje obchodní modely „jako službu“, což více než kdy dosud usnadňuje uzavření partnerství se zkušenou firmou, která ví, jak IoT zavádět.

  Je to dost chytré?

  IoT se stále více sbližuje s inovacemi umělé inteligence (AI). Podle technologické výzkumné firmy Gartner bude do roku 2022 více než 80 procent podnikových IoT projektů pracovat s umělou inteligencí. Jak chytré by tedy mělo být vaše nasazení? Pokud to není nezbytně nutné, pro iniciativu v oblasti IoT nemá smysl implementovat algoritmy strojového učení nebo neuronové sítě. Umělá inteligence výrazně zvýší složitost a plánování potřebné pro jakýkoli IT projekt, takže by se měla používat pouze tam, kde je jasná přidaná hodnota. Přitom však platí, že většina případů využití IoT bude obnášet shromažďování dat v bezprecedentním měřítku, ale tato data budou k ničemu, pokud nebudou nějak transformována do informací a poznatků. Při nasazení IoT často neexistuje realistický způsob, jak zpracovat obrovský rozsah informací, které jsou shromažďovány pomocí konvenčních technik. Pokud váš projekt vyžaduje hloubkovou analýzu nebo analýzu v reálném čase, je pravděpodobné, že k dosažení úspěchu projektu budou nezbytné techniky strojového učení. Důležité je od začátku posoudit, jak bude do projektu zakomponována umělá inteligence a jak zvládnete pozvolna rostoucí složitost.

  Je to bezpečné?

  Jednou z největších výzev, kterým organizace v souvislosti s IoT čelí, je zajištění zabezpečení sítí. Do roku 2020 bude více než čtvrtina všech identifikovaných kybernetických útoků zaměřena na chytrá zařízení. IoT zahrnuje obrovskou řadu zařízení od kamer a termostatů po inzulínové pumpy a řídicí systémy pro automobily s autonomním systémem řízení. Každý z těchto počítačů je zranitelný a napadnutelný svým vlastním jedinečným způsobem a jediná nezabezpečená součást může způsobit, že celé sítě budou náchylné k útoku.  Zabezpečení nasazení IoT zahrnuje stejné strategie řízení rizik, jaké se používají pro tradičnější počítačové sítě, ale chytrá zařízení často zahrnují více vrstev rizik a typů vektoru útoku. Kromě zabezpečení softwaru, jako jsou brány firewall, antivirový software a digitální monitorování, může být nutné fyzicky chránit zařízení internetu věcí před vnějšími neoprávněnými zásahy. V současné době pro zabezpečení IoT neexistuje žádný univerzální standard ani operační model. To znamená, že organizace musí činit obtížná rozhodnutí o tom, jak řídit úroveň své expozice. V mnoha případech může být bezpečnější obrátit se na cloudová řešení, která externalizují co největší část digitální infrastruktury, takže váš tým může upřednostnit zabezpečení samotných chytrých zařízení.

  Je to připraveno na budoucnost?

  Zavedení internetu věcí v celé organizaci může být nákladné a společnosti musí zajistit, že jejich sítě budou interoperabilní s budoucím vývojem. Může být obtížné předvídat všechny inovace, které ovlivní digitální infrastrukturu v nadcházejících letech, ale existují způsoby, jak zmírnit škody způsobené staršími systémy. Při definování toho, jak se externí zdroje propojí s vaší infrastrukturou IoT, je důležité vytvořit vhodné aplikační programové rozhraní (API). Ujistěte se, že rozhraní API používá otevřené standardy, aby se zabránilo uzamčení dodavatele, a používejte software, který je aktivně udržován komunitou open source. Při použití uzavřených standardů a patentovaného softwaru není zaručeno, že tyto standardy a software budou kompatibilní s budoucími datovými formáty nebo že se budou integrovat s relevantními online platformami. Pokud dokážete odpovědět na všechny výše uvedené otázky, jste na dobré cestě převést svůj vysněný IoT projekt z teorie do praxe. K využití klesajících nákladů na chytrá zařízení nikdy nebyl vhodnější čas. Se správnými daty na dosah ruky může IoT přeměnit vaši organizaci k lepšímu.

  Sdílejte tento článek

  • Přehled zákazníků

   Přehled zákazníků

   Přehled našich případových studií Interact.

  Sledujte nás na: