Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.

Další značky od

Návrhy


  IoT a antropocentrické osvětlení

  Silná kombinace slibující změnu životů


  Lepší světlo, lepší život. Takový je princip antropocentrického osvětlení. Pod tímto termínem se skrývá řada řešení založených na důkazech, která osvětlují cestu k lepšímu zdraví, lepší náladě, ostřejšímu soustředění a zvýšené bdělosti.

   

  Antropocentrické osvětlení je věcí sofistikovaného výzkumu a vstupy do něj stále častěji přináší přístupy internetu věcí (IoT), které zlepšují jeho schopnosti. Toto osvětlení však vzešlo ze selského rozumu. Řekněte někomu, že se cítíte špatně nebo jste na dně, a pravděpodobně se vám dostane doporučení, ať chodíte více ven – dopřát si více světla.

   

  A nejde jen o vitamín D. Světlo v modrém rozsahu spektra pomáhá vašemu tělu poznat, kolik je zhruba hodin, a fungovat v souladu s cirkadiánními rytmy, přirozeným 24hodinovým cyklem spánku a bdění. Měkké, tlumené světlo pomáhá podněcovat kreativitu, zatímco jasnější světla mohou pomoci naší náladě a schopnosti soustředit se, a to dokonce do té míry, že zkracují pobyt v nemocnici z důvodu léčby deprese. A to je důvod, proč se do centra pozornosti dostávají osvětlovací systémy, které jsou pro člověka dobré nejen proto, že umí zaplašit tmu (třebaže i tato schopnost je velice důležitá).

   

  Tyto priority se netýkají jen několika vybraných špičkových firemních centrál. Stavební norma WELL Building Standard definuje 13 kategorií v oblasti návrhu osvětlení, které podporují lepší zdraví a pohodu v jakémkoliv prostoru: od kanceláří po domovy. Tyto pokyny vyžadují povinné snížení míry oslnění, vzorce osvětlení, které chrání cirkadiánní rytmy, a důraz na barvu světla, nejen na jeho jas.

   

  Standard WELL také definuje to, co nazývá Právo na světlo pro všechny, což je stav, kdy 75 procent všech pravidelně obsazených prostor je do 7,5 metru od okna a všechna pracovní místa jsou do 7,5 metru od okna nebo atria. To jsou koncepční stavební kameny, na kterých se shodnou všichni architekti nebo designéři. Díky studiím navíc bylo zjištěno, že o něco vyšší náklady na energii u antropocentrického osvětlení vynahradí produktivita nebo wellness opatření, jako je snížení počtu dnů v pracovní neschopnosti a nižší náklady na zdravotní péči.


  Více než chytré konferenční místnosti


  Antropocentrické osvětlení si lze spojit s citlivou konferenční místností, která automaticky nastavuje svítidla podle preferencí přednášejícího nebo publika nebo dokonce podle tématu schůzky. Nastavitelné světlo však umí mnohem víc, než jen přidat na pracoviště trochu jasu a nálady.

   

  Využijí-li se snímače IoT skryté v místnosti k zachycení změn napětí v hlase, může světlo reagovat tak, aby podpořilo uvolnění atmosféry, pakliže napětí vystoupá. Pokud v místnosti dojde ke zvýšení hodnot tepla a vlhkosti k maximální úrovni, systém osvětlení se může změnit tak, aby poskytoval "studenější" světlo: to pak bude mít blahodárný emocionální účinek na ty, kdo v místnosti jsou. Osvětlení lze nastavit tak, aby vytvářelo diskrétní osvětlené zóny, ve kterých se lidé mohou shlukovat, a tím podporovat spolupráci; nebo může být nasazen v širokoúhlých vzorech, aby se podpořilo neomezené myšlení v širokém měřítku. Jasné a rozmanité světelné efekty, které přitahují lidi, mohou ve 21. století vytvořit místa podobná tradičnímu stojanu s vodou v kanceláři nebo náměstí ve městě, a bezpečně podporovat přirozené shromažďování a pobyt.


  Antropocentrické osvětlení mimo pracoviště


  Vyladěním bílé a přidáním akcentačních barev lze vnitřní osvětlení naprogramovat tak, aby se v průběhu dne měnilo způsobem, který napodobuje účinky denního světla venku. Takové osvětlení by nabídlo postupně se zvyšující hladinu osvětlení s tím, jak se blíží rozbřesk, čímž by stimulovalo produkci kortizolu, tedy „stresového hormonu", který podporuje bdělost; pak by se ztlumilo, když se blíží čas ke spánku, a stimulovalo sekreci hormonu melatoninu, jenž nám pomáhá spát. To by lidem pomohlo udržet plynulé cirkadiánní rytmy a spojení s přírodou, i když (jako většina z nás) tráví většinu času prací a životem v interiéru.

   

  Laditelné světlo může také podporovat různé aktivity a atmosféry: pokud se do něj přidá více modrého spektra, poskytne více energie a zesílí schopnost soustředit se; a naopak pokud přidá více žlutooranžového a červeného spektra, pomůže lidem se uvolnit. Snímače internetu věcí mohou snímat gesta, reagovat na hlasové příkazy nebo se synchronizovat s osobním kalendářem, aby vytvořily správné osvětlení pro daný úkol nebo pomohly připravit obyvatele prostoru na další velkou věc na programu dne. Nositelná zařízení se mohou dokonce postarat o to, aby osvětlení automaticky reagovalo na biometrická data.

   

  Antropocentrické osvětlení je mimořádně důležité tam, kde se člověk má uzdravit nebo zapracovat na svém zlepšení. V nemocničním prostředí již systémy laditelného osvětlení podporují lepší spánek, který je klíčový pro zotavení pacienta. V oblasti vzdělávání zase studenti těží z lepšího soustředění svých kognitivních schopností, které podporuje správný režim osvětlení.

  Jak se antropocentrické osvětlení stává stále běžnějším, lidé se naučí používat osvětlení k signalizaci potřeby pomoci nebo touhy po společnosti – nebo naopak, aby zůstali sami. "Stavová světla" nám pomohou vymezit osobní prostor, aniž bychom museli používat stěny, nebo pozvat či odmítnout druhé tak, jak to momentálně potřebujeme – nebo jak to naše nositelné senzory detekují, že je pro nás nejlepší.


  Nová věda o mimoočním vidění


  Další vlna antropocentrického osvětlení přijde ve chvíli, kdy se výzkumníci dozvědí více o tom, jak nás světlo ovlivňuje nad rámec našich 24hodinových vnitřních hodin. Biologové také objevili překvapivé interakce mezi světlem a tělesnými procesy, což se stalo při odhalování tajemství kryptochromů. Kryptochromy jsou proteiny, které reagují na viditelné světlo nebo jinou sálavou energii a jsou jádrem takzvaného extraokulárního vidění, reakce těla na světlo přesahující normální proces vidění. Ve stručnosti lze říci, že kryptochromy pomáhají rostlinám a zvířatům reagovat na světlo způsoby, které nejsou spojeny se zrakem.

   

  Nejpečlivěji studovaný kryptochrom, melanopsin, se nachází v několika rostlinách a zvířatech. Lze jej nalézt v gangliových buňkách lidské sítnice, což jsou první světlocitlivé komponenty dětského oka nutné k tomu, aby oko začalo fungovat.

   

  Mnoho takových buněk zmizí během několika týdnů bezprostředně po narození, což omezuje možnost je studovat. Ale víme, že gangliové buňky nesoucí melanopsin jsou součástí důvodu, proč vrozeně slepí jedinci budou reagovat na přítomnost světla jak na vědomé, tak na autonomní úrovni. (Existence těchto buněk vysvětluje, proč zornice stále reaguje na světlo, i když oko zcela postrádá tyčinky a čípky, díky nimž vidíme.) A víme, že kryptochromy pomáhají některým zvířatům vnímat a zpracovávat světlo mimo viditelné spektrum. U některých druhů ptáků jsou kryptochromy tím, co dává sílu přírodnímu magnetickému kompasu, jenž určuje trasu letu a navigaci. Jiný výzkum našel pojítko mezi melanopsinem a kognitivní schopností u myší a vztah mezi melanopsinem a zdravím kardiovaskulárního systému.

   

  Jak tento výzkum přináší ovoce a vznikají dlouhodobější studie přínosů antropocentrického osvětlení, můžeme zjistit, že osvětlení se nakonec stane stejně osobním jako oblečení a stejně přesně kalibrované jako strava sportovců. Osvětlení je ve skutečnosti ideální součástí hnutí Quantified Self. Pomocí biometrických údajů a laditelného světla by si každý mohl vymyslet režim, kterým by se celý den řídil – ať už doma, v práci, či na cestách – a který by poskytl co nejzdravější osobní osvětlení.

   

  Studium nevizuální fotorecepce je sice ještě v plenkách, ale již nyní ukazuje svůj potenciál rozjasnit naše životy. Jak se jeho výzkum zintenzivňuje, jeho možnosti porostou, což nám umožní maximálně využít fenomén, o kterém si začínáme uvědomovat, že je pro naše blaho stejně důležitý jako vzduch, voda a jídlo.

  Sdílejte tento článek

  • Přehled zákazníků

   Přehled zákazníků

   Přehled našich případových studií Interact.

  Sledujte nás na: