Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.

Další značky od

Návrhy

  Přinášíme laboratoř do města

  Osvětlení, jež je více než pouhý zdroj světla

   

  Do deseti let budou dva ze tří lidí žít v městských oblastech, mnoho z nich ve velkých městech, což znamená, že tato města musí být funkční a udržitelná. To dnes platí více než kdy dřív.

  Osvětlení je dnes základním prvkem veřejných prostor; je téměř všude a po celém světě je instalováno přibližně 500 milionů pouličních svítidel. Připojeno nebo inteligentní je však momentálně méně než 1 % veškerého pouličního osvětlení na světě. S tím, jak na scénu vstoupila objemná data, internet věcí a propojené digitální osvětlení, přineseme do našich osvětlovacích systémů mnohem inteligentnější funkce – osvětlení bude víc než jen pouhý zdroj světla. Tento trend bude hrát důležitou roli v tom, aby města byla lépe obyvatelná, příjemnější, bezpečnější, ale také ekonomicky udržitelnější.

  Osvětlení se stává propojeným a inteligentním
  Kromě úspory energie, kterou propojené osvětlovací systémy na bázi LED přinesou, dojde také ke snížení nákladů na údržbu. Nebude to trvat dlouho a inteligentní osvětlovací systémy budou samy schopny provádět diagnostiku a sdělovat vedení města, jaký druh údržby a kdy je potřeba. Mohou také autonomně komunikovat se systémy napájení tak, aby vyrovnaly poptávku po energii a její dodávku, což samozřejmě povede k mnohem vyšší energetické účinnosti.

  Škálu možností lze navíc ještě rozšířit integrací senzorů do osvětlovací infrastruktury. Představte si osvětlovací sítě, které začnou monitorovat kvalitu ovzduší ve městě, které nabídnou informace o pohybu dopravy a skupin lidí ve městech, případně které změří množství srážek – možnosti jsou téměř nekonečné.

  Přinášíme laboratoř do města
  Abychom zjistili, jaké jsou skutečné potřeby moderních měst a jak je lze co nejužitečnějším, nejefektivnějším a nejudržitelnějším způsobem řešit prostřednictvím aplikace propojených systémů osvětlení, je zapotřebí experimentovat. Ale abychom skutečně vyvinuli řešení chytrého osvětlení, která přidávají hodnotu a snadno se používají, musíme začít experimentovat se samotnými občany, a to co nejdříve v procesu vývoje. Takže než abychom my vědci a vývojáři seděli v laboratoři, kde uděláme veškerou práci, chceme tuto laboratoř přesunout do samotného města. Chceme spolupracovat na smysluplných řešeních s lidmi, pro které je vymýšlíme: s občany, vedeními měst a městskými samosprávami, i s partnery v oboru.

  Sdílená digitální platforma pro spoluvytváření
  Musíme si však uvědomit, že přes všechny naše dobře míněné ambice nedokážeme řešení pro chytré město vybudovat za den – například v historických městech platí výrazná omezení a měst, která by byla postavena zcela nově, je pomálu. Proto bychom měli mít strukturu, která umožňuje postupný vývoj. Abychom usnadnili rozsáhlé experimentování a rychlý vznik prototypů, musíme poskytnout platformu chytrého města – sdílenou, propojenou digitální platformu pro bezpečnou výměnu dat, která bude respektovat vlastnictví a soukromí. Tímto způsobem můžeme jednotlivcům nebo skupinám občanů poskytnout přístup k digitálním nástrojům a datům, což nám umožní spoluvytvářet nové koncepty osvětlení, které skutečně budou sahat nad rámec osvětlení.

  Zapojení do otevřeného inovačního ekosystému

  Propojené digitální LED osvětlovací systémy Philips mohou poskytnout neuvěřitelně silnou a škálovatelnou platformu chytrého města. Je velmi důležité, abychom se zapojili do otevřeného inovačního ekosystému, který spojuje všechny relevantní zainteresované strany. Jen tak budeme schopni prozkoumat širokou škálu příležitostí v oblasti osvětlení i mimo ni. Vynikající příležitost k rychlému vývoji a ověřování nových, smysluplných aplikací a zapojení občanů a partnerů do procesu společné tvorby nabízí rozsáhlé pilotní projekty na platformách inteligentních měst.

  Technologie jsou prostředkem k dosažení určitého cíle a tím je v konečném důsledku zlepšení života lidí.

  – Kees van der Klauw, senior viceprezident společnosti Philips Research

  Sdílejte tento článek

  Přečtěte si další související články

  • Přehled zákazníků

   Přehled zákazníků

   Přehled našich případových studií Interact.

  Sledujte nás na: