Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Liên hệ với chúng tôi về Interact

  Liên hệ trực tiếp với chúng tôi

  Tổng đài

  1800 9414

  Văn phòng đại diện HCM

  Điện thoại: +84 28 6284 7889

  Tiếp thị & truyền thông

  Điện thoại: +84 28 6284 7889

  Email: minh.phuong.nguyen@Signify.com

  • Nền tảng IoT tương tác

   Nền tảng IoT tương tác

   Tìm hiểu thêm về những lợi ích mà Nền tảng IoT tương tác và hệ thống chiếu sáng kết nối có thể mang lại người dân, nhân viên, bản thân bạn cũng như khách hàng của bạn.

  • Dự án tiêu biểu

   Dự án tiêu biểu

   Tổng quan về nghiên cứu tình huống Interact của chúng tôi.