Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Chương trình thí điểm tại Los Angeles
  phát triển ứng dụng thành phố thông minh

  Chương trình thí điểm tại Los Angeles

  California, Hoa Kỳ


  Thành phố Los Angeles đang tìm cách khám phá các dự án thành phố thông minh khác nhằm nâng cao giá trị cho cơ sở hạ tầng chiếu sáng kết nối của mình. Chương trình thí điểm bao gồm bổ sung cảm biến vào các cột điện và áp dụng một phương pháp tiếp cận hệ thống mở trong giám sát môi trường.

   

  Chương trình thí điểm của thành phố Los Angeles chứng tỏ khả năng một cơ sở hạ tầng chiếu sáng đường phố kết nối mở có thể hỗ trợ nhiều ứng dụng phát triển thành phố thông minh, giúp xây dựng một thành phố hiệu quả và đáng sống hơn.

  Chúng tôi thực sự rất cần thông tin hữu ích hơn để thiết kế các thành phố tuyệt vời hơn.”

  - Dietmar Offenhuber, Đại học Northeastern

  Các yêu cầu từ khách hàng


  Do Los Angeles đã đi tiên phong trong việc sử dụng hệ thống chiếu sáng kết nối kỹ thuật số bằng cách chuyển đổi 140.000 trong số 215.000 đèn đường thành đèn LED, đồng thời giám sát và quản lý thông minh 110.000 đèn trong số đó bằng nền tảng phần mềm quản lý hệ thống chiếu sáng Interact City, giới lãnh đạo thành phố tự tin rằng họ có thể mở ra thêm nhiều giá trị cho những công dân có ứng dụng được kết nối với nhau sử dụng hệ thống mở này.   

  Dữ liệu và thông tin chuyên sâu

  Sở chiếu sáng đường phố Los Angeles và Philips Lighting đã cộng tác với nhau trong một chương trình sử dụng phần mềm quản lý hệ thống chiếu sáng và mạng lưới cảm biến IoT để quản lý 110.000 đèn đường trên khắp thành phố, cho phép thành phố đạt thêm nhiều giá trị từ hệ thống chiếu sáng công cộng. Bằng cách bổ sung cảm biến vào các cột điện và sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống mở, giờ đây có thể sử dụng cơ sở hạ tầng chiếu sáng để giám sát ô nhiễm tiếng ồn và sử dụng thông tin chuyên sâu để giúp thành phố đem lại những đường phố yên tĩnh hơn cho các công dân khỏe mạnh. Chương trình thí điểm còn giám sát mạng lưới điện chiếu sáng nhằm đảm bảo hoạt động tin cậy và nhanh nhạy hơn.


  Tải xuống dự án tham khảo

  Interact City có thể làm gì để thay đổi cho thành phố của bạn?

  • Cơ sở hạ tầng thành phố thông minh dựa trên công nghệ đám mây – Buenos Aires

   Cơ sở hạ tầng thành phố thông minh dựa trên công nghệ đám mây – Buenos Aires

   Interact City và SAP HANA đem đến cho Buenos Aires một nền tảng có khả năng hỗ trợ các ứng dụng thích ứng và chế độ xem dữ liệu 360 độ để hỗ trợ xây dựng một thành phố thông minh mở và tiết kiệm năng lượng.

  • Hệ thống chiếu sáng đường phố kết nối – Jakarta

   Hệ thống chiếu sáng đường phố kết nối – Jakarta

   Phần mềm quản lý hệ thống chiếu sáng Interact City hỗ trợ triển khai một trong những hệ thống chiếu sáng đường phố kết nối lớn nhất thế giới.