Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Scenstyrning

  Förbättra medarbetarnas säkerhet och prestation


  Förbättra produktiviteten och driftsäkerheten genom belysningsinställningar som kan anpassas beroende på uppgifter, tid på dygnet eller mönster i arbetspasset. Med Interact Industry scenstyrning kan du programmera ansluten belysning var du än är utifrån zon, schema eller aktivitet. Skapa en energigivande intelligent lager- eller fabriksmiljö samtidigt som du förbättrar säkerheten och kvalitetskontrollen.

  Fördelar

  Olika aktiviteter, olika belysning


  Olika aktiviteter kräver olika belysningsintensitet beroende på uppgiften och tiden på dygnet. Under arbetstid kan lamporna programmeras så att de lyser vid 100 % när aktivitet identifieras. Utanför arbetstid räcker däremot en belysningsintensitet på 10 % för den vakt som går sin runda på anläggningen. Skapa belysningsscheman som passar verksamheten. Programmera lamporna så att de tänds, dämpas eller släcks vid specifika tidpunkter, så att du får bra ljus när det behövs.

  Rätt belysning för alla uppgifter


  Se till att medarbetarnas säkerhet och produktkvaliteten upprätthålls med rätt belysningsnivåer för alla uppgifter på anläggningen.  Programvaran för scenstyrning gör det möjligt att ställa in belysningsscener för en viss arbetsbänk eller zon, vilket förbättrar medarbetarnas komfort, ökar säkerheten och underlättar kvalitetssäkringen.

  Hur scenstyrning fungerar


  Anslutna LED-armaturer i hela byggnaden kan fjärrstyras via programvaran som aktiverar belysningsscener och effekter i hela det anslutna belysningssystemet. En kontrollpanel som är enkel att använda ger en översikt över belysningsinfrastrukturen, så att du kan välja och anpassa belysningens funktion. Scheman hjälper till att aktivera rätt beteende automatiskt vid rätt tidpunkt för en hel våning eller ett visst område.  
  Video om scenstyrning för belysning

  Öppna API:er


  Öppna och säkra API:er gör det möjligt att integrera programvara för scenstyrning med andra IT-system eller kontrollpaneler, så att belysningen kan synkroniseras med andra aktiviteter. API:erna gör det även möjligt att dela åtkomst till data för belysningsstyrning med godkänd tredje part och programvaruutvecklare, som kan ta fram andra appar eller tjänster som underlättar vidare innovationer i anläggningen.

  Läs om hur Interact Industry programvara för scenstyrning kan hjälpa dig

  Upptäck mer om Interact Industry

  Följ oss på: