Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Energioptimering

  Uppfyll hållbarhetsmål och sänk energikostnader med databaserade insikter


  Det är en stor utmaning för alla med lager- eller tillverkningsanläggningar att förbättra energieffektiviteten. Interact Industry gör det möjligt att övervaka energiförbrukningen i alla anläggningarna. Det är även möjligt att anpassa belysningsscheman med stöd från avancerade sensorer för att maximera energibesparingen, utan att göra avkall på säkerheten. På så vis får du den bästa möjligheten att följa säkerhetsstandarder och uppfylla hållbarhetsmålen.

  Fördelar

  Maximera energibesparingarna


  Genom att byta till LED får du energibesparingar på upp till 50 %.  Genom att lägga till smarta styrsystem kan du dessutom spara ytterligare 30 %. Använd data som samlas in från sensorer i den anslutna belysningen för att anpassa belysningsscheman baserat på driftbehoven och sänk energiförbrukningen ytterligare. 

  Lägre förbrukning, bättre hållbarhet


  Visa belysningsbaserad energiförbrukning i en eller flera anläggningar. Jämför anläggningar för att fastställa användningsstandarder och identifiera möjligheter att minska CO2-utsläpp.  Använd energirapportering för att följa nyckeltal för hållbarhet.

  Hur energioptimering fungerar


  Alla anslutna ljuspunkter rapporterar uppmätt energiförbrukning till nätverket. En kontrollpanel visar data för energiförbrukning, vilket ger insikter i energiförbrukning för varje område per timme, dag, månad, kvartal eller år. Genom att kombinera den här informationen med andra data som närvarodetektering, mönster i arbetspass och personalens aktivitet kan du dra slutsatser om hur du kan minska eller optimera belysningens energiförbrukning ytterligare.

   

  Med hjälp av dessa insikter kan du även anpassa, schemalägga och skräddarsy belysningsscheman som passar driftbehoven, vilket kan sänka energikostnaderna ytterligare. 

  Interact Industry kontrollpanel för energioptimering

  Skyddat i molnet


  Data som samlas in om närvaro är anonym och sammanställd så att enskilda medarbetares integritet skyddas. Du äger data och kan dela dem med affärspartners och oberoende programvaruleverantörer, antingen genom API:er eller genom att ge åtkomst till behöriga användare.

  Öppna API:er


  Öppna och säkra API:er gör det möjligt att dela data om energianvändning med andra IT- och fastighetsförvaltningssystem.  API:er gör det även möjligt att dela energidata med tredje part, som kan ta fram andra programvaruappar eller tjänster som förbättrar affärsprocesserna ytterligare.

  Läs om hur Interact Industry programvara för energioptimering kan hjälpa dig

  Upptäck mer om Interact Industry

  Följ oss på: