Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Scene management

  Kontrollera stadens belysning via fjärranslutning med Interact City Scene management


  Programvaran Scene management ger insyn i och kontroll över hela gatubelysningsinfrastrukturen med anslutna ljuspunkter som kan visas och styras via en central kontrollpanel. Automatiska felaviseringar gör det möjligt att snabbt och enkelt planera underhållsarbetet. Scheman för ljusreglering ger lägre kostnader samtidigt som behovsbaserad ljusreglering gör att invånarna känner sig säkra.

  Fördelar för ansvariga i staden

  Fjärrstyr belysningen


  Få full insyn i gatubelysningsinfrastrukturen via en central och internetbaserad kontrollpanel. Fjärrstyr belysningen med hjälp av en vanlig webbläsare.

  Kontrollera hela stadens belysning 


  Skapa anpassade belysningsgrupper eller hantera varje ljuspunkt individuellt. Anpassa belysningen efter årstider, öka ljusstyrkan om brott eller olyckor inträffar och ställ in zoner för att variera ljusstyrkan över hela staden. Se till att övergångsställen och andra gångvägar är ordentligt upplysta.

  Övervaka och reagera snabbt


  Automatiskt feldetektering varnar er omedelbart när strömavbrott eller fel inträffar så att underhållspersonal kan skickas ut snabbt, vilket leder till färre klagomål från invånarna och optimerat underhållsarbete.

  Reducera kostnaderna


  Minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen med scheman för ljusreglering och sensorer för aktivitets- eller närvarodetektering. Se till att scheman för gatubelysning är anpassade efter tid på dygnet eller årstid, så att gatubelysningen används endast när det behövs.

  Fördelar för invånarna

  Bättre servicenivåer


  Ger invånarna bättre service med övervakning och underhållsarbete via fjärranslutning. Automatisk feldetektering gör att ni ser avbrott i realtid, vilket innebär färre driftstopp och färre klagomål från invånarna.

  Större tillgänglighet


  Gör staden mer tillgänglig och låt turister känna sig säkra med väl upplysta utomhusytor. Upplysta ytor gör att människor känner sig som en del av samhället och trygga i sin omgivning.

  Ökad säkerhet


  Väl upplysta övergångsställen och korsningar gör att människor känner sig säkra och trygga. Öka ljusstyrkan vid olyckor eller för att förhindra brott i vissa delar av staden. Åtgärda strömavbrott snabbt med automatiska felaviseringar. 

  Hur Scene management fungerar


  Ansluten gatubelysning som är installerad i staden kan fjärrstyras via en kontrollpanel som är enkel att använda som aktiverar ljusscener eller scheman via en vanlig mobiltelefon eller annat nätverk. Programvaran Scene management ger en översikt av belysningsinfrastrukturen, så att ni kan planera, schemalägga och aktivera ljusscener på distans.

  Kontrollera varje ljuspunkt separat eller anslut en gatubelysningsgrupp via strömledningen till en segment- eller gruppstyrenhet som är ansluten till programvaran Interact City Scene management via internet.

  Programvaran gör det möjligt att ge individer rollbaserade tillstånd och behörigheter, så att de kan utföra tydligt definierade uppgifter via den molnbaserade kontrollpanelen.

  Diagram över hur Interact City Scene management fungerar
  Diagram över hur Interact City Scene management fungerar

  Skåpbaserad – gruppstyrning


  Oavsett tillverkare kan grupper med befintlig, ej ansluten (kabelansluten) gatubelysning anslutas via ett skåp till programvaran Interact City med hjälp av en vanlig mobilnätverksanslutning från skåpet.
  Interact City skåpbaserad gruppstyrning

  Sensorer


  Sensorer för närvarodetektering kan monteras på en lyktstolpe för att upptäcka aktivitet på gatan för att möjliggöra reglering av ljusstyrkan när inga människor eller fordon är i närheten på natten. Detta ger lägre energianvändning när belysningen inte behövs samt säkerställer att gatorna är väl upplysta när människor befinner sig i närheten.

  Öppna API:er


  Öppna och säkra API:er gör det möjligt att integrera programvaran Scene management med andra IT- och stadsförvaltningssystem eller kontrollpaneler så att belysningen kan synkroniseras med andra allmännyttiga tjänster och aktiviteter.  API:erna gör det även möjligt att dela åtkomst till belysningsstyrning med godkända tredje parter och programvaruutvecklare, som kan ta fram andra appar eller tjänster som främjar innovation kring hur invånare interagerar med staden och stadsförvaltning.

  Utvald casestudie

  Casestudie Buenos Aires

  Buenos Aires


  Interact City och SAP HANA erbjuder Buenos Aires en plattform som kan användas med anpassade applikationer och en 360-graders visning av data som underlättar för en öppen och energieffektiv smart stadslösning.

  Programvaran Interact City Scene management fungerar med Philips-armaturer samt certifierade armaturer från tredje part

  Ansluten gatubelysning i Jakarta
  Utöver Philips-armaturer fungerar programvaran Interact City även med ett stort antal armaturer från tredje part, så att ni kan vara så flexibla som möjligt när ni installerar ansluten LED-belysning i er stad.

  Läs om hur programvaran Interact City Scene management kan hjälpa er

  Följ oss på: