Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Lighting asset management

  Fjärrstyrning och övervakning av stadsomfattande belysningsinfrastruktur


  Programvaran Lighting asset management ger er fullständig insyn i er belysningsinfrastruktur. Automatisk feldetektering varnar vid problem för snabba åtgärder och minimala driftstopp. Data kan användas för att fatta välgrundade beslut och optimera belysningen prestanda. Hantera belysningsrelaterade arbetsflöden med hjälp av en lättanvänd app och visa data från en central kontrollpanel.

  Fördelar för ansvariga i staden

  Få nya insikter


  Identifiera möjligheter att förbättra drift och sänka kostnader med rapporter som är enkla att generera, visualiseringar av informationsrika data och analyser som visar hur stadens belysning fungerar.

  Förenkla driften


  Hantera arbetsflöden och skicka tydliga arbetsordrar till underhållspersonal i fältet. Visa status centralt från Interact City-kontrollpanelen. 

  Planera och utför underhållsarbete


  Använd data för att förutsäga när armaturer närmar sig sin planerade livslängd och schemalägg underhåll eller byte.

  Säkerhetsbelysning


  Med speciella användarroller och helt krypterade dataflöden uppfyller programvaran de högsta standarderna för säkerhet. Regelbundna programuppdateringar ser till att programvaran alltid är uppdaterad.

  Fördelar för belysningsoperatörer

  Tydliga arbetsinstruktioner


  Exakta arbetsinstruktioner skickas direkt från systemet till personal i fältet, vilket eliminerar risken för felaktig information och missförstånd. 

  Korrekta data 


  Alla ändringar som görs i fältet spåras och inkorporeras automatiskt, så att onödiga dataflöden undviks.

  Hur Lighting asset management fungerar


  Med intuitivt användargränssnitt och strikta säkerhetsstandarder kan Interact City Lighting asset management skalas efter behov och ge total översikt och styrning av hela belysningssystemet. Styrning av enskilda ljuspunkter eller grupper med ljuspunkter ger en flexibel plattform, med möjlighet att använda licensierade mobilnätverk och olicensierade arkitekturer för radiofrekvenskommunikation.

  Skyddat i molnet och lokalt 


  Information som samlas in från Lighting asset management sparas i en lokal databas eller i molnet. Ansvariga i staden kan använda dessa data för att ytterligare optimera och förbättra hur belysningen används. 

  Öppna API:er


  Öppna och säkra API:er gör det möjligt att integrera programvaran Lighting asset management med andra IT- och stadsförvaltningssystem eller kontrollpaneler, så att belysningen kan synkroniseras med andra allmännyttiga tjänster och aktiviteter i staden. API:erna gör det även möjligt att dela åtkomst till data för belysningsstyrning med godkända tredje parter och programvaruutvecklare, som kan ta fram andra appar eller tjänster som underlättar vidare innovationer kring hur invånare interagerar med staden och stadsförvaltning.

  Utvald casestudie

  Ansluten gatubelysning i Jakarta

  Jakarta, Indonesien


  Programvaran Interact City Lighting asset management används vid implementeringen av ett av världens största anslutna gatubelysningssystem.

  Läs om hur programvaran Interact City Lighting asset management kan hjälpa er

  Läs mer om Interact City

  Följ oss på: