Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Energy optimization

  Optimera gatubelysningens prestanda och mät energianvändningen på ett exakt sätt i realtid


  Ansluten LED-belysning i kombination med programvaran Energy optimization ger er insyn i belysningsinfrastrukturens energianvändning. Detta gör det lättare att identifiera möjligheter till ytterligare energibesparingar, antingen genom ljusreglering, schemaläggning och zonplanering, eller genom att använda sensorer för närvarodetektering på gatubelysning för att reglera ljusnivån efter trafik och fotgängare.

  Fördelar för ansvariga i staden

  Spara energi, lägre kostnader


  Genom att växla till LED kan ni få energibesparingar på upp till 70 %.  Om ni dessutom lägger till smarta styrsystem kan ni spara upp till 80 %. Använd sensorer för att upptäcka när personer eller bilar är närvarande, så att belysningen kan dämpas när gatorna är tomma.

  Ständiga förbättringar


  Se realtidsdata eller historiska data över belysningsbaserad energiförbrukning för er stad. Använd dessa data för att skapa referensvärden och förbättringsinitiativ för att uppnå ytterligare energieffektivitet som ger ännu lägre koldioxidutsläpp och kostnader.

  Mer välgrundade beslut


  Kontinuerliga mätningar av energianvändning ger nya data som kan användas för att fatta mer välgrundade beslut samt förbättra driftseffektiviteten och optimera belysningens prestanda.

  Uppnå hållbarhetsmål


  Kontinuerlig övervakning och datainsamling gällande energianvändning gör det lättare att uppnå hållbarhetsmål och ger er data att använda som stöd för stadens hållbarhetsprogram och hållbarhetsmål.

  Fördelar för allmännyttiga bolag

  Minska risken för spänningssänkningar


  Reglera energianvändningen från gatubelysning för att undvika att kapaciteten överskrids vid toppar i strömförsörjningskraven, vilket förhindrar att staden drabbas av spänningssänkningar och skyddar ert företags rykte. 

  Lägre energianvändning under toppar i strömförsörjningskraven 


  Gatubelysning som förbrukar mindre energi gör det möjligt för allmännyttiga bolag att bättre hantera energibehov med avseende på kapacitet, vilket förlänger befintlig kraftinfrastrukturs livslängd och minskar behovet av kostsamma uppgraderingar.

  Hur Energy optimization fungerar


  LED-gatubelysning ansluten till smarta styrsystem minskar energianvändningen med upp till 80 %. Ansluten LED-belysning möjliggör smart belysningsstyrning och datainsamling för varje ljuspunkt, data som sedan överförs via ett nätverk och analyseras för att skapa nya insikter. Interact City-kontrollpanelen visar data över energianvändning och ger information om hur mycket energi som förbrukas per ljuspunkt, per zon och per timme, dag, månad, kvartal och år.
   

  Genom att lägga till sensorer för närvarodetektering i ansluten gatubelysning kan ni minska energianvändningen ytterligare genom att använda programvaran för att automatiskt reglera ljusstyrkan om inga personer eller fordon upptäcks.

  Flexibilitet och valmöjligheter


  Vi ger städer flexibilitet genom att erbjuda både styrning av enskilda ljuspunkter och gruppstyrning i en och samma plattform, samt en mängd olika anslutningsalternativ, såsom licensierade mobilnätverk och olicensierade arkitekturer för radiofrekvenskommunikation.

  Skyddat i molnet eller lokalt 


  Data som samlas in från gatubelysningen kan lagras lokalt eller i molnet beroende på kundens önskemål eller datastyrningspolicy. Staden äger sina data och kan dela dessa med tredje parter eller oberoende programvaruleverantörer. 

  Öppna API:er


  Öppna och säkra API:er gör det möjligt att integrera programvaran Energy optimization med andra av stadens kontrollpaneler och IT-system,  vilket i sin tur gör det möjligt att anpassa belysningsstyrning och datasynkronisering efter stadens övergripande förvaltningssystem. API:er gör att staden kan dela realtidsdata och historiska data gällande energianvändning med tredje part, som kan ta fram andra programvaruappar eller tjänster åt staden.

  Utvald casestudie

  Casestudie Aurich

  Aurich, Tyskland


  Ansluten LED-gatubelysning som styrs och övervakas av Interact City har ökat energieffektiviteten och minskat kostnaderna i Aurich i Tyskland.

  Läs om hur programvaran Interact City Energy optimization kan hjälpa er

  Följ oss på: