Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Interact City

  Gör er stad smart

   

  Hur gör man en stad smartare och mer trivsam? Ett Interact City-anslutet LED-belysnings- och styrningssystem ger er en robust infrastruktur för att förbättra de stadsrelaterade tjänsterna, öka invånarnas säkerhet, göra offentliga platser vackrare och invånarna stolta över staden de bor i. Interact City minskar också energikostnaderna och ökar effektiviteten, så att ni kan återinvestera besparingar i nya intelligenta stadsprojekt.

  Video om Interact City

  Vad är möjligt?


  Interact City-program är särskilt utformade för att sammanföra anslutna belysningssystem och data som sådana system samlar in med andra lösningar för smarta städer.
  lighting asset management

  Lighting asset management

   

  Enkel driftsättning av nya och befintliga belysningstillgångar, feldetektering och fjärrstyrd övervakning av energi och prestanda. Få databaserad information om er stadsbelysning och reagera snabbt med varningar i realtid.

  energy optimization

  Energy optimization

   

  Optimera gatubelysningens prestanda och mät energianvändningen på ett exakt sätt i realtid. Med fullständig kontroll över stadsbelysningen kan ni minska era koldioxidutsläpp, arbeta mot uppsatta hållbarhetsmål och sänka energianvändningen och kostnader, så att ni kan återinvestera de sparade pengarna i andra delar av stadens infrastruktur.

  scene management

  Scene management

   

  Förr i tiden hade gatubelysningen två inställningar: på och av. Inte nu längre. Nu kan du via fjärranslutning anpassa stadens belysning efter tidpunkt på dygnet, årstid eller händelse. Öka ljusstyrkan på platser där en olycka inträffar eller brott begås. Sänk ljusstyrkan till 30 % nattetid när ingen befinner sig i närheten. Använd smart dynamisk belysning för att göra parker och torg till minnesvärda och trivsamma platser.

  Framtida vägkarta

  miljöövervakning

  Miljöövervakning

   

  Förorening. Buller. Is. Inslag som kan göra stadslivet mindre trivsamt. De kan även förkorta förväntad livslängd. Miljöövervakning använder sensorer för att få insikter om problem i staden och kan hjälpa vid beslut om zonplanering, trafikflöden och förbättra livskvaliteten i staden via Interact IoT-plattformen.

  upptäck händelser

  Upptäck händelser

   

  Förvandla lyktstolparna till vaktposter i staden. Sensorer på lyktstolparna övervakar kontinuerligt området och skickar nödlarm ifall oväntad trafik, ljud eller folkmassor hörs eller upptäcks. Data delas över det anslutna belysningssystemet så att ni kan reagera snabbt och exakt. Långsiktig datainsamling kan användas vid förutsedda analyser så att ni kan beräkna och minska olyckor.

  Interact City-kontrollpanel


  Hantera stadens belysningssystem i realtid via en Interact City-kontrollpanel. Övervaka energiförbrukningen för att förbättra hållbarheten, hantera belysningsrelaterade arbetsflöden och identifiera belysningsrelaterade fel via fjärranslutning. Samla in och analysera data för bättre planering av underhåll och bättre service för invånarna.

  Interact City-API:er


  Öppna API:er möjliggör integrering med andra av stadens kontrollpaneler och applikationer. Partner och tredje parter kan ges åtkomst till belysningsstyrningen eller behörighet att aktivera datasynkronisering med andra IT-system.
  Interact City-broschyr

  Läs mer om Interact City

  Följ oss på: