Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

  Interact Industry

  Pripravte svoje podnikanie na budúcnosť

   

  Chcete vytvoriť inteligentný sklad alebo výrobnú prevádzku? Softvér Interact Industry vytvára platformu pre inovácie, takže môžete optimalizovať efektivitu, maximalizovať úspory energie, zvyšovať produktivitu aj bezpečnosť. Naše riešenie softvéru na riadenie osvetlenia spolu prídavnými aplikáciami rozširuje funkcie prepojeného osvetlenia o údaje a informácie, pričom centralizovaná správa osvetlenia pomáha znižovať prevádzkové náklady, zabezpečiť zhodu s predpismi a plánovať údržbu. Už žiadne odhady len presné rozhodnutia na základe údajov v reálnom čase.

  Aké sú možnosti

  Riadenie osvetlenia

  Riadenie osvetlenia

   

  Pomocou softvéru na riadenie osvetlenia Interact Industry môžete v plnej miere ovládať osvetlenie v samostatných skladoch či závodoch aj v celom dodávateľskom reťazci – odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Intuitívny ovládací panel prináša prehľad o využití osvetlenia a umožňuje na diaľku optimalizovať jeho prevádzku.

  Energetická optimalizácia

  Energetická optimalizácia

   

  Zvyšovanie energetickej účinnosti predstavuje pre všetkých prevádzkovateľov skladov alebo výrobných prevádzok náročnú výzvu. Softvér Interact Industry umožňuje monitorovať spotrebu energie vo všetkých prevádzkach a prispôsobiť funkciu osvetlenia použitím pokročilých snímačov tak, aby bolo možné dosiahnúť maximálnu úsporu elektrickej energie, nie však na úkor bezpečnosti. Súčasne vám pomôže pri dodržiavaní regulačných noriem a plnení cieľov v oblasti udržateľnosti.

  riadenie scén

  Riadenie scén

   

  Zvýšte produktivitu a prevádzkovú bezpečnosť nastavením osvetlenia, ktoré možno prispôsobiť podľa typu práce, dennej doby alebo zmien v prevádzke. Softvér pre správu scén Interact Industry umožňuje vzdialené programovanie prepojeného osvetlenia podľa zón, časových rozvrhov alebo činností. Inteligentné prostredie v sklade alebo v závode motivuje zamestnancov, zvyšuje bezpečnosť a kvalitu práce.

  Navigácia v interiéri

  Navigácia v interiéri

   

  Softvérová aplikácia Interact Industry pre indoor navigáciu v kombinácii s prispôsobenými aplikáciami, pomáhajú pracovníkom nájsť cestu na pracovisko, dodržiavať pracovné postupy a plánovať jednotlivé činnosti najefektívnejším spôsobom. Mimoriadne presná navigácia v interiéri zabezpečená zabudovanou technológiou v LED svietidlách umožňuje presne sledovať pohyb ľudí a prostriedkov v priestoroch firmy a otvára širokú škálu možností na optimalizáciu produktivity a bezpečnosti.

  správa priestoru

  Správa priestoru

   

  Zjednodušte prevzatie objednávok a zrýchlite dodávky optimalizáciou usporiadania výrobného závodu alebo skladu. Softvér Interact Industry pre riadenie priestoru zhromažďuje pomocou prepojeného osvetlenia údaje v reálnom čase, ktoré umôžňujú presne zistiť spôsob využívania oblastí a vytvárať mapové vizualizácie na podporu stratégií skladovania a zvyšovanie produktivity.

  Riadenie prvkov osvetlenia

  Riadenie prvkov osvetlenia

   

  Spoľahlivé a kvalitné osvetlenie je nevyhnutné pre nepretržitú prevádzku a bezpečnosť v priemyselných podnikoch. Panel vzdialenej diagnostiky vás upozorní na poruchy a výpadky, aby ste mohli okamžite reagovať. Na základe prevádzkových údajov v reálnom čase môžeme zabezpečit prediktívnú údržbu a automatickú inštaláciu aktualizácií firmvéru a softvéru.

  Ovládací panel a rozhranie API systému Interact

  Vaše osvetlenie môžete spravovať, monitorovať a ovládať  pomocou jedného ovládacieho panela. Systém vám poskytuje informácie o plnení cieľov a výkonnostných kazovateľov v reálnom čase a v prípade potreby aj rýchly prístup k podrobnejším informáciám. Otvorené rozhrania API umožňujú integráciu s inými systémami na výmenu údajov alebo riadenie osvetlenia z iného používateľského rozhrania.

  Získajte viac informácií o softvére Interact Industry a zistite ako prepojené osvetlenie môže zmeniť vaše podnikanie  

  • Interact IoT Platform

   Interact IoT Platform

   Find out more about the benefits Interact IoT Platform and connected lighting can bring you, your customers, citizens and employees.

  • Application areas

   Application areas

   Philips lighting makes getting a great, business-effective lighting solution a simple process. Have a look at our lighting solutions per application area.