Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Zarządzanie infrastrukturą oświetleniową 

  Krótszy czas niesprawności oświetlenia  


  Zarządzaj i monitoruj oświetlenie w mieście z poziomu pojedynczego panelu sterowania. Zarządzanie zasobami oświetleniowymi Interact Landmark to doskonały sposób na zagwarantowanie, że oświetlenie architektoniczne sprawuje się bez zarzutu, jednocześnie upraszczając jego konserwację za pomocą funkcji zdalnego wykrywania usterek oraz automatycznych aktualizacji oprogramowania i osprzętu. Prowadź dokładny rejestr zasobów oświetleniowych i dzienniki napraw, śledź zmiany sprzętu i obserwuj wydajność systemu.

  Zalety z punktu widzenia zarządców i właścicieli budynków

  Spektakularna prezencja obiektów architektonicznych 


  Zadbaj o doskonały efekt i całkowitą sprawność oświetlenia, zabezpieczając poczynione inwestycje, wizerunek swojej marki i reputację.

  Zero zmartwień związanych z konserwacją oświetlenia


  Obsługa techniczna może bez trudu monitorować i utrzymywać infrastrukturę w należytym stanie. Nasi eksperci przez całą dobę optymalizują działanie systemu na podstawie zdalnych narzędzi diagnostycznych, analizy danych historycznych i regularnie otrzymywanych raportów.

  Monitoruj i zarządzaj z dowolnego miejsca 


  Zdalnie monitoruj, zarządzaj i konserwuj infrastrukturę oświetleniową za pośrednictwem panelu sterowania działającego w chmurze, dostępnego z poziomu dowolnego urządzenia połączonego z Internetem. Generuj raporty i analizuj dane dotyczące wydajności systemu w dowolnej chwili.

  Zalety z punktu widzenia obsługi technicznej 

  Bądź zawsze na bieżąco


  Otrzymuj automatyczne powiadomienia o usterkach wysyłane e-mailem lub wyświetlane na panelu sterowania i niezwłocznie kieruj na miejsce ekipę naprawczą. Możesz także generować regularne raporty, dzięki którym dowiesz się, czy oświetlenie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami.

  Zdobądź nowe informacje


  Skorzystaj z pełnego wglądu w funkcjonowanie oświetlenia, diagnozuj usterki i skróć czas niesprawności instalacji, aby wypracować jak największy zwrot z inwestycji. Pomogą w tym generowane w czasie rzeczywistym ostrzeżenia o awariach i regularnie tworzone raporty.

  Uprościj działanie 


  Monitoruj bez żadnego trudu jedną lub kilka instalacji w mieście, kraju lub na całym świecie za pośrednictwem centralnego panelu sterowania. Porównuj dane dotyczące wydajności systemu i wykorzystuj sprawdzone rozwiązania we wszystkich lokalizacjach. 

  Widzieć znaczy uwierzyć 


  Wystarczy rozbudować system o funkcję zdalnego monitoringu obsługujące obraz przesyłany w czasie rzeczywistym nawet z czterech kamer w każdej lokalizacji, aby możliwe było prowadzenie podglądu oświetlenia i realizowanych scen świetlnych na żywo i zestawianie ich z obrazami archiwalnymi. 

  Działanie zarządzania zasobami oświetleniowymi


  Aplikacja do zdalnego monitorowania w pakiecie oprogramowania do zarządzania zasobami oświetleniowymi Interact Landmark skanuje całą infrastrukturę, łącznie z oprawami, urządzeniami zasilającymi i rejestrującymi dane oraz sterownikami. Oprogramowanie sprawdza łączność i wykrywa ewentualne usterki, gromadzi informacje o stanie i właściwościach urządzeń oraz porównuje te dane z wartościami wzorcowymi. Informacje na temat właściwości urządzeń składających się na system oświetlenia, łączności i komunikatów o usterkach są dostępne dla wszystkich upoważnionych użytkowników za pośrednictwem panelu sterowania obsługiwanego z poziomu dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.   

   

  Aplikacja do zdalnego monitorowania

  System oświetlenia zostaje połączony z Internetem za pośrednictwem bramki. Wystarczy zalogować się na dowolnym komputerze, aby uzyskać dostęp do aplikacji działającej w chmurze i panelu sterowania dla swojego obiektu.
   

  Aplikacja do monitoringu wideo

  Kamera IP łączy się z Internetem, a następnie rejestrowany przez nią obraz jest przekazywany poprzez chmurę do aplikacji Remote Monitoring. Kamera nie musi być połączona z siecią sterującą w obiekcie. W każdej lokalizacji mogą działać maksymalnie cztery kamery.

  Obudź moc drzemiącą w chmurze 


  System działający w chmurze nie wymaga instalacji oprogramowania ani zakupu i utrzymania serwera, dzięki czemu obniżeniu ulegają koszty montażu i eksploatacji. Dostęp do oprogramowania z poziomu dowolnego upoważnionego urządzenia łączącego się z Internetem zapewnia możliwość sprawnego wgrywania aktualizacji i minimalizuje potrzebę angażowania dodatkowej obsługi IT. 

  Bezpieczeństwo i szyfrowanie


  Działające w chmurze aplikacje Interact Landmark oraz prowadzona przez nie komunikacja z systemem oświetlenia są zabezpieczone zaawansowanymi protokołami, włącznie z HTTPS, SSL/TLS, tunelami VPN, SSH, MQTT oraz HTTP w infrastrukturze PKI zgodnej ze standardami cyberbezpieczeństwa.

  Interfejsy API


  Otwarte i bezpieczne interfejsy REST API umożliwiają integrację oprogramowania do monitorowania i zarządzania zasobami oświetleniowymi z innymi panelami sterowania, dzięki czemu oświetlenie można zsynchronizować z pozostałymi usługami miejskimi.

  Powiązane przykłady projektów

  Studium przypadku: Big River Crossing

  Big River Crossing 
  Memphis, Tennessee 


  Most Harahan i pobliska przeprawa rzeczna Big River Crossing rozświetlają niebo dzięki nowemu, dynamicznemu oświetleniu LED obsługiwanemu przez oprogramowanie Interact Landmark.

  Oprogramowanie do zarządzania zasobami oświetleniowymi Interact Landmark współpracuje ze sterownikami Color Kinetics i Vaya oraz oprawami DMX/RDM

  Color Kinetics i Vaya
  Aplikacja do zarządzania zasobami oświetleniowymi jest kompatybilna z dynamicznymi systemami sterowania Color Kinetics i Vaya, włącznie z oprawami oraz urządzeniami zasilającymi i rejestrującymi. Została opracowana z myślą o współpracy ze sterownikiem Color Kinetics, a także sterownikami innych producentów.

  Aplikacja do monitoringu wideo

  Aplikacja do monitoringu wideo – Axis Communications
  Oprogramowanie do zarządzania zasobami oświetleniowymi jest kompatybilne z kamerami IP dostarczanymi przez Axis Communications. Firma ta oferuje szeroki wybór solidnych kamer do użytku zewnętrznego, wyposażonych w funkcje ujęć panoramicznych, obracania obiektywu i przybliżania obrazu, a także szereg opcji montażowych. 

  Dowiedz się, jakie korzyści zapewnia oprogramowanie do zarządzania zasobami oświetleniowymi Interact Landmark

  Dowiedz się więcej o Interact Landmark

  Śledź nas na: