Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Zarządzanie scenami

  Steruj zdalnie oświetleniem ulicznym za pomocą oprogramowania do zarządzania scenami Interact City


  Oprogramowanie do zarządzania scenami zapewnia podgląd i kontrolę całej infrastruktury oświetlenia ulicznego ze zintegrowanymi punktami świetlnymi za pośrednictwem centralnego panelu sterowania. Automatyczne powiadomienia o usterkach pomagają w łatwym i sprawnym planowaniu prac konserwacyjnych. Możliwość ustalenia harmonogramu ściemniania opraw przyczynia się do ograniczenia kosztów, natomiast zmiana natężenia światła na życzenie zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

  Zalety z punktu widzenia władz miejskich

  Zarządzaj zdalnie oświetleniem


  Korzystaj z pełnego podglądu infrastruktury oświetlenia ulicznego za pośrednictwem centralnego panelu sterowania dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej. Zarządzaj zdalnie oświetleniem z użyciem standardowej przeglądarki internetowej.

  Steruj oświetleniem w całym mieście 


  Twórz niestandardowe grupy punktów świetlnych lub zarządzaj pojedynczymi oprawami. Dopasuj oświetlenie do pory roku, zwiększaj natężenie światła w miejscu wypadku lub przestępstwa i ustalaj podział na strefy o różnej sile oświetlenia w całym mieście. Zadbaj o należyte oświetlenie przejść dla pieszych i innych ciągów komunikacyjnych.

  Monitoruj sytuację i sprawnie reaguj


  Automatyczne wykrywanie usterek niezwłocznie informuje o braku zasilania lub awarii, dzięki czemu ekipy naprawcze mogą zostać szybko skierowane na miejsce, co przekłada się na mniejszą liczbę skarg od mieszkańców i optymalizację obsługi technicznej.

  Obniż koszty


  Zmniejsz zużycie energii i emisję CO₂ dzięki harmonogramom ściemniania oświetlenia i czujnikom ruchu. Zadbaj o dostosowanie harmonogramów uruchamiania oświetlenia ulicznego do pory dnia lub roku, tak aby lampy działały tylko, gdy jest to potrzebne.

  Zalety z punktu widzenia mieszkańców

  Usługi na wyższym poziomie


  Świadcz lepsze usługi dla mieszkańców za pomocą zdalnego monitorowania i konserwacji. Automatyczne wykrywanie usterek informuje w czasie rzeczywistym o braku zasilania, co oznacza krótszy czas niesprawności i mniej skarg od mieszkańców.

  Większy komfort życia dla mieszkańców


  Dbaj o komfort mieszkańców w przestrzeni miejskiej i rozwijaj turystykę dzięki dobrze oświetlonym ulicom i placom. Jasno rozświetlona przestrzeń miejska pomaga mieszkańcom utożsamiać się z lokalną społecznością i sprawia, że czują się w niej komfortowo.

  Wyższy poziom bezpieczeństwa


  Dobrze oświetlone przejścia dla pieszych i skrzyżowania sprawiają, że mieszkańcy czują się bezpiecznie i komfortowo. Zwiększaj natężenie oświetlenia w miejscu wypadku lub zapobiegaj w ten sposób przestępstwom w określonych częściach miasta. Szybko usuwaj awarie dzięki automatycznemu powiadamianiu o usterkach. 

  Jak działa zarządzanie scenami


  Zintegrowane oświetlenie uliczne rozmieszczone w całym mieście może być sterowane zdalnie za pomocą działającego w oparciu o sieć komórkową lub inną metodę komunikacji, intuicyjnego w obsłudze panelu sterowania z funkcją scen świetlnych i planowania harmonogramów. Oprogramowanie do zarządzania scenami zapewnia podgląd infrastruktury oświetleniowej, co pozwala zdalnie planować i uruchamiać poszczególne sceny świetlne.

  Steruj osobno każdym punktem świetlnym lub połącz grupę opraw ulicznych za pośrednictwem linii zasilającej ze sterownikiem zbiorczym lub strefowym, który z kolei łączy się z oprogramowaniem do zarządzania scenami Interact City przez Internet.

  Oprogramowanie pozwala na udzielanie na podstawie przypisanych ról pozwoleń i praw dostępu indywidualnym osobom, aby mogły realizować jasno określone zadania poprzez pulpit nawigacyjny działający w chmurze.

  Schemat działania oprogramowania do zarządzania scenami Interact City
  Schemat działania oprogramowania do zarządzania scenami Interact City

  Zarządzanie grupami opraw za pośrednictwem szaf sterowniczych


  Bez względu na ich producenta, grupy istniejących, niezintegrowanych opraw ulicznych można połączyć za pośrednictwem szafki sterowniczej z systemem Interact City z użyciem sieci komórkowej.
  Zarządzanie grupami opraw za pośrednictwem szaf sterowniczych w Interact City

  Czujniki


  Na słupach oświetleniowych można zamontować czujniki ruchu, co pozwala automatycznie przygaszać światło, gdy późno w nocy ulice są opustoszałe. Takie rozwiązanie pomaga obniżyć zużycie energii, gdy światło nie jest potrzebne, a jednocześnie gwarantuje bezpieczne oświetlenie ulicy, gdy ktoś nią przechodzi lub przejeżdża.

  Otwarte API


  Otwarte i bezpieczne interfejsy API umożliwiają integrację oprogramowania do zarządzania zasobami oświetleniowymi z innymi systemami IT i panelami sterującymi, dzięki czemu oświetlenie można zsynchronizować z innymi usługami lub działaniami miejskimi.  Interfejsy API pozwalają też na udzielanie dostępu do sterowania oświetleniem upoważnionym firmom zewnętrznym i producentom oprogramowania tworzącym aplikacje lub usługi, dzięki którym można wdrażać innowacyjne rozwiązania w zakresie angażowania mieszkańców i działań podejmowanych przez miasto.

  Powiązane przykłady projektów

  Studium przypadku: Buenos Aires

  Buenos Aires


  Interact City i SAP HANA oferują Buenos Aires platformę zdolną do wspierania adaptacyjnych zastosowań i zapewniającą kompleksowy przegląd danych wspierających otwarte i energooszczędne inteligentne miasto.

  Oprogramowanie do zarządzania scenami Interact City obsługuje oprawy Philips oraz certyfikowane oprawy innych producentów

  Zintegrowane oświetlenie uliczne w Dżakarcie
  Poza współpracą z oprawami Philips oprogramowanie Interact City obsługuje także wiele rodzajów opraw innych producentów, zapewniając najwyższy możliwy poziom elastyczności podczas instalacji zintegrowanego oświetlenia LED w mieście.

  Dowiedz się, jakie korzyści zapewnia oprogramowanie do zarządzania scenami Interact City

  Śledź nas na: