Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Optymalizacja zużycia energii

  Mierz wydajność oświetlenia ulicznego i dokonaj optymalizacji zużycia energii w czasie rzeczywistym


  Zintegrowane oświetlenie LED w połączeniu z oprogramowaniem do optymalizacji zużycia energii pozwala monitorować zapotrzebowanie energetyczne miejskiej infrastruktury oświetleniowej. To pomaga zidentyfikować możliwości dalszych oszczędności i optymalizacji energii – zarówno poprzez przygaszanie oświetlenia, ustalanie schematu ich załączania, podział systemu na strefy lub zastosowanie czujników ruchu na słupach, które regulują natężenie oświetlenia w zależności od ruchu ulicznego i pieszego.

  Zalety z punktu widzenia władz miejskich

  Oszczędność zużycia energii i niższe koszty


  Monitorowanie i optymalizacja zużycia energii dzięki przejściu na oświetlenie LED pozwala zmniejszyć koszty nawet o 70%; a dzięki inteligentnym systemom sterowania można zwiększyć oszczędności do 80%. Czujniki ruchu wykrywają obecność pojazdów i pieszych, więc oświetlenie może być przygaszane, gdy ulice są puste.

  Nieustanne doskonalenie


  Monitoruj w czasie rzeczywistym i dokonuj optymalizacji zużycia energii przez infrastrukturę oświetleniową w całym mieście. Zgromadzone w ten sposób dane mogą posłużyć do określenia punktów wzorcowych, do osiągnięcia których należy dążyć, aby obniżyć emisję CO2 i zmniejszyć koszty eksploatacyjne.

  Łatwiejsze podejmowanie decyzji


  Nieprzerwany pomiar zużycia energii i stałe gromadzenie danych stanowią solidną podstawę do podejmowania świadomych decyzji mających poprawić wydajność eksploatacyjną systemu oraz optymalizację zużycia mediów i funkcjonowaniea oświetlenia.

  Osiąganie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem


  Ciągłe monitorowanie i gromadzenie danych umożliwiających optymalizację zużycia energii ułatwia osiąganie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz dostarcza informacji niezbędnych do realizacji przez miasto programów środowiskowych.

  Zalety z punktu widzenia zakładów komunalnych

  Ograniczenie ryzyka wystąpienia spadków napięcia


  Reguluj zapotrzebowanie energetyczne oświetlenia ulicznego, aby nie dopuścić do nadmiernego obciążenia sieci, a w rezultacie spadku napięcia i utraty zaufania społecznego. 

  Obniżone zużycie prądu w szczycie energetycznym 


  Oświetlenie uliczne, po dokonaniu optymalizacji energetycznej, pobiera mniej prądu. Dzięki temu pozwala zakładom usług komunalnych sprawniej zarządzać zapotrzebowaniem na energię w odniesieniu do wydajności sieci, a tym samym wydłużać żywotność infrastruktury energetycznej i ograniczać konieczność prowadzenia kosztownej rozbudowy.

  Jak przeprowadzić optymalizację zużyciea energii?


  Oświetlenie uliczne LED w połączeniu z inteligentnym systemem sterowania zmniejsza zużycie energii nawet o 80%. Zintegrowane oświetlenie LED z inteligentnym sterowaniem umożliwia gromadzenie danych eksploatacyjnych dla każdego punktu świetlnego, które są następnie przesyłane na serwer i poddawane analizie, umożliwiając w następstwie optymalizację zużycia mediów. Na pulpicie oprogramowania Interact City tworzone są wizualizacje zużycia energii, co pozwala uzyskać informacje na temat poboru prądu przez wybrany punkt świetlny, w danym obszarze albo w ciągu godziny, dnia, miesiąca, kwartału lub roku.
   

  Montując czujniki ruchu na zintegrowanych z systemem słupach oświetleniowych można w jeszcze większym stopniu zwiększyć oszczędności energii w ramach optymalizacji IoT – oprogramowanie samoczynnie przygasza światło, gdy w pobliżu nie ma pojazdów ani pieszych.

  Elastyczność i swoboda wyboru


  Gwarantujemy miastom elastyczność w zarządzaniu optymalizacją energii, oferując im możliwość sterowania pojedynczymi punktami świetlnymi lub ich grupami za pośrednictwem jednej platformy, jak również szereg możliwości w zakresie łączności z oprawami, np. poprzez licencjonowaną sieć komórkową lub komunikację radiową na nielicencjonowanych częstotliwościach.

  Bezpieczne przechowywanie danych - w chmurze lub lokalnie 


  Dane z systemu oświetlenia ulicznego, służące m.in. do optymalizacji zużycia energii, mogą być przechowywane lokalnie lub w chmurze, w zależności od preferencji klienta i zasad dotyczących gromadzenia danych. Dane należą do miasta, a jego zarządcy mogą udostępniać je stronom trzecim oraz niezależnym dostawcom oprogramowania.

  Otwarte API


  Zastosowanie bezpiecznych, otwartych API umożliwia integrację oprogramowania do optymalizacji zużycia energii z innymi pulpitami nawigacyjnymi i systemami IT, co pozwala zsynchronizować sterowanie i bazę danych z nadrzędnymi miejskimi systemami zarządzania. Interfejsy API zapewniają też możliwość udostępniania bieżących i archiwalnych danych dotyczących zużycia energii firmom zewnętrznym tworzącym dodatkowe aplikacje lub usługi na zlecenie miasta.

  Powiązane przykłady projektów

  Przykład projektu: Aurich

  Aurich, Niemcy


  Zintegrowane oświetlenie uliczne LED, sterowane i monitorowane przez Interact City, zwiększyło wydajność energetyczną i zmniejszyło koszty eksploatacji w niemieckim mieście Aurich.

  Dowiedz się, jakie korzyści zapewnia oprogramowanie do optymalizacji zużycia energii Interact City

  Śledź nas na: