Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Energioptimalisering

  Oppfyll kravene til bærekraft og reduser energikostnader gjennom databasert kunnskap


  Optimer kontorbelysningens ytelse og mål energibruken nøyaktig i sanntid. Full kontroll med belysningen på hele anlegget ditt gjør at du kan redusere utslippene av CO2, komme nærmere på målene dine for bærekraft, og redusere energibruken og kostnadene i kontorbygningen eller i hele firmaet.

  Fordeler

  Maksimer energibesparelser


  Et skifte til LED gir opp til 40 % energisparing.  Og ved å legge til smart styring, kan du spare ytterligere 20-25 %. Nærværsdeteksjonssensorer betyr at du kun bruker lys når det er nødvendig, og at belysningen automatisk dimmes når det ikke er noen i nærheten.

  Reduser energi, øk bærekraften


  Vis belysningsbasert energiforbruk på ett kontor eller over hele kontormassen fra et dashbord. Sammenlign steder for å standardisere bruk og identifisere muligheter til å redusere utslipp av CO₂ og kostnader over hele ditt selskap.

  Knytt sammen tjenester for maksimum effektivitet


  Programvaren og sammenkoblede belysningssystemer muliggjør også høsting av dagslys og detektering av bruk, noe som hjelper deg å spare energi ved å redusere belysning og andre tjenester, som HVAC, når de ikke trengs.

  Hvordan energioptimering virker


  Hvert av de tilkoblede lyspunktene rapporterer målt energiforbruk til nettverket. Energiforbruksdata visualiseres på et dashbord, for å gi kunnskap om hvor mye energi som forbrukes per areal på time-, dags-, måneds-, kvartals-eller årsbasis. Ved å kombinere denne informasjonen med andre data som nærværsdeteksjon, skiftmønstre og arbeideres timelister, kan du trekke konklusjoner om hvordan energien brukt på belysning kan reduseres ytterligere eller optimeres.
   
  Med denne kunnskapen kan du også tilpasse, planlegge og skreddersy hvordan belysningen fungerer for å tilpasse dine driftsmessige behov, noe som igjen kan redusere energikostnadene ytterligere.

  Lagret i cloud eller lokalt


  Data innsamlet fra belysningen kan lagres på stedet eller i cloud avhengig av kundens preferanser eller personvernpolicy. Du eier dataene og kan dele dem med forretningspartnere og uavhengige programvareleverandører.

  Åpne APIer


  Åpne, sikre APIer tillater deling av sanntids og historiske data om tilstedeværelse og energibruk med andre IT- og bygningsstyringssystemer som kan bruke disse dataelementene for generell energioptimering av bygningen. Ved å integrere den belysningsbaserte energibruken i et sentralt bygnings-dashbord, kan du få inngående forståelse for hvordan hvert system i bygningen bidrar til det totale energiforbruket.

  APIer gjør også eieren av bygningen eller leietakeren i stand til å dele  sanntids- og historisk energibruksdata med tredjeparter som kan lage ekstra programvareapper eller tjenester på deres vegne.

  Valgt referanseprosjekt

  Citaverde College Eindhoven

  Citaverde College Eindhoven


  Med programvaren Interact Office og systemarkitektur, kan Citaverde få ny innsikt fra det tilkoblede belysningssystemet.

  Lær nå hvordan Interact Office energioptimeringsprogramvare kan hjelpe deg

  Følg oss på: