Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Lysstyring

  Smart industribelysning på en enkel måte


  Med Interact Industry-lysstyringsprogramvare kan du ha full kontroll over belysningen på lageret eller fabrikken i hele leveringskjeden – fra hvor som helst, når som helst. Et intuitivt dashbord gir deg kunnskap om lysbruk, og lar deg eksternt optimalisere belysningsdriften.

  Fordeler

  Full fleksibilitet


  Du kan enkelt omkonfigurere og tilpasse belysningen, slik at den støtter endringer på arbeidsplassen. Belysningsplaner kan forinnstilles for å fjerntilpasses, for å oppfylle dine spesifikke behov.

  Kan integreres med andre systemer


  APIer gjør at ditt tilkoblede belysningssystem kan integreres med tredjeparts applikasjoner. Aktiver synergier mellom systemer og opprett nye funksjoner.

  Sentral styring uansett hvor du er


  Den cloud-baserte belysningsstyringsprogramvaren lar deg overvåke og styre din industrielle belysningen fra hvor som helst til enhver tid. Vis, sammenlign og styr flere arealer, bygninger eller anlegg.

  Hvordan styring av lysressurser virker


  Tilkoblet LED-belysning er en del av et trådløst nettverk. Data fra lysarmaturene kan samles inn via den tilkoblede belysningsinfrastrukturen, lagret i cloud, og visualiseres på et dashbord tilgjengelig fra enhver nettverksenhet. Programvaren kan også brukes til å utløse belysningsendringer eller planer som bruker den tilkoblede belysningsinfrastrukturen. 
  Bilde, hvordan styring av lysressurser virker

  Robust sikkerhet


  Med ende-til-ende identitetshåndtering for brukere og for enheter, bruker systemet det ypperste innen cybersikkerhetsstandarder og sikrer at kun autorisert personale har tilgang til belysningssystemet. Systemsikkerhet sjekker og oppdateringer utføres automatisk via cloud.

  Åpne APIer


  Åpne, sikre APIer aktiverer deling av belysningsdata med andre IT- og bygningsstyresystemer for at disse systemene skal kunne håndtere belysningsplaner eller hendelser.  APIer gir også mulighet til å dele belysningsdata med tredjeparter, som kan opprette ytterligere programvare-apper eller tjenester for å ytterligere forbedre dine forretningsoperasjoner.

  Lær hvordan Interact Industry programvare for styring av lys kan hjelpe deg

  Følg oss på: