Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Scenestyring

  Styr byens belysning eksternt med Interact City scenestyring


  Programvare for scenestyring gir deg full oversikt og hjelper deg å styre all belysningsinfrastruktur med sammenkoblede lyspunkter fra et sentralisert dashboard. Automatiske varsler om feil hjelper deg med planlegge vedlikehold raskt og effektivt. Tidsplaner for dimming bidrar til å redusere kostandene, og behovsstyrte justeringer av lysnivå gjør at innbyggerne føler seg tryggere.

  Fordeler for kommunen

  Styr belysningen eksternt


  Få full oversikt over belysningsinfrastrukturen for gater med et sentralisert nettbasert dashboard. Styr belysningen eksternt med en standard nettleser.

  Styr belysningen i hele byen 


  Opprett egendefinerte lysgrupper, eller styr hvert enkelt lyspunkt individuelt. Juster belysningen etter tid på året, skru den opp ved kriminelle eller ulykkesrelaterte hendelser, og angi soner for å justere lysnivåene i ulike deler av byen. Påse at overgangsfelt og andre fotgjengerområder er godt opplyst.

  Overvåk og responder raskt


  Automatisk påvisning av feil varsler deg øyeblikkelig ved strømbrudd eller feil, slik at vedlikeholdsarbeidere kan sendes ut raskt. Dette reduserer antall klager fra innbyggerne og optimerer vedlikeholdsdriften.

  Reduser kostnadene


  Reduser strømforbruket og CO₂-utslippene med dimmeplaner samt bevegelses- og aktivitetssensorer. Påse at tidsplaner for gatebelysning er justert etter tid på dagen eller året, slik at de kun brukes når det behovet er til stede.

  Fordeler for innbyggere

  Bedre tjenester


  Gi innbyggerne bedre tjenester med ekstern overvåking og vedlikehold. Automatisk påvisning av feil sikrer at du oppdager strømbrudd i sanntid. Dette reduserer nedetiden, noe som fører til færre klager fra innbyggerne.

  Forbedret stabilitet.


  Utarbeid mer levelige rom i byen og stimuler turisme med godt opplyste utendørsområder. Lyse byrom bidrar til at folk føler tilhørighet og trygghet i miljøet.

  Økt sikkerhet


  Godt opplyste overgangsfelt og veikryss bidrar til at folk føler seg tryggere og mer komfortable. Øk lysnivåene ved ulykker eller kriminelle handlinger i utpekte områder av byen. Løs strømbrudd raskt med automatiske varsler om feil. 

  Slik virker styring av lysscener


  Tilkoblet gatebelysning i byen kan styres eksternt gjennom et intuitivt dashboard. Du kan her aktivere lysscener og tidsplaner gjennom et vanlig mobilnett, eller et annet nettverk. Programvaren for scenestyring gir oversikt over belysningsinfrastrukturen, slik at du kan planlegge, tidsinnstille og aktivere lysscener eksternt.

  Styr hvert enkelt lyspunkt individuelt, eller en gruppe av disse via kraftlinjen til en segment- eller gruppekontroller, som tilkobles Interact City programvaren for scenestyring via internett.

  Programvaren lar deg angi rollebaserte tillatelser og tilgangsrettigheter for individer, slik at de kan utføre presist beskrevne oppgaver gjennom et skybasert dashboard.

  Slik virker det-diagram for Interact City scenestyring
  Slik virker det-diagram for Interact City scenestyring

  Skapbasert – gruppestyring


  Uavhengig av fabrikant, kan grupper av eksiterende (kablet) gatebelysning som ikke er tilkoblet, kobles til et skap med Interact City-programvare gjennom en vanlig internettforbindelse på mobilnett, fra skapet.
  Gruppestyring ved Interact City-skap

  Sensorer


  Bevegelsessensorer kan legges til i lyktestolpen for å oppdage aktivitet på gaten, slik at lysnivåene kan dimmes når personer og biler ikke er i nærheten på natten. Dette bidrar til å senke energiforbruket når belysning ikke er nødvendig, men sikrer samtidig at gatene er godt belyste når personer bruker dem.

  Åpne API-er


  Åpne, sikre APIer aktiverer integrering av programvare for styring av lysscener med andre styringssystemer for byer og IT-systemer eller dashboard, slik at belysning kan synkroniseres med andre bytjenester eller aktiviteter.  APIene kan også gjøre deg i stand til å dele lysstyring med godkjente tredjeparter og programvareutviklere, som kan opprette flere apper eller tjenester for innovasjon innen offentlig engasjement eller bydrift.

  Valgt referanseprosjekt

  Referanseprosjekt Buenos Aires

  Buenos Aires


  Interact City og SAP HANA tilbyr Buenos Aires en plattform som muliggjør adaptive bruksområder og 360-graders visning av data, for å støtte en åpen og energieffektiv smart by.

  Interact City programvare for scenestyring virker med Philips-belysning og sertifiserte lysarmatur fra tredjepartsleverandører

  Intelligent gatebelysning Jakarta
  I tillegg til å virke med Philips-belysning, er programvaren til Interact City også kompatibel med mange lysarmaturer fra tredjeparter. Dette gir deg en høy grad av fleksibilitet når du installerer intelligent LED-belysning i byen din.

  Lær hvordan Interact City programvare for scenestyring kan hjelpe deg

  Følg oss på: