Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Energioptimalisering

  Optimer gatebelysningens ytelse og mål energibruken nøyaktig i sanntid


  Intelligent LED-belysning kombinert med programvare for energioptimalisering, gir deg innsikt i belysningsinfrastrukturens energibruk. Denne informasjonen kan hjelpe det med å se mulighetene for fremtidige energibesparelser, være seg deg er gjennom dimming, rutiner eller soneinndeling. Sensorer kan også være til hjelp for dette, gjennom regulering av lysnivåer basert på bil- og gangtrafikk.

  Fordeler for kommunen

  Spar energi, reduser kostnadene


  Et skifte til LED sparer opptil 70 % energi - og ved å legge til smart styring, kan du spare opptil 80 %. Bruk sensorene til å oppdage når personer eller biler er i nærheten, slik at belysningen kan dimmes når gatene er tomme.

  Kontinuerlig forbedring


  Vis sanntidsdata eller historiske data for energiforbruk på belysningen i byen din. Bruk denne informasjonen for å utarbeide tiltak for utbedring av ytelse og effektivitet, for å bedre energieffektiviteten og redusere CO2-utslipp og kostander.

  Bedre beslutningstaking


  Vedvarende måling av energiforbruket og data, gir deg informasjon som underbygger velbegrunnede beslutninger. Disse kan hjelpe deg med å bedre driftseffektiviteten og optimalisere belysningsytelsen.

  Møt bærekraftsmålene


  Vedvarende overvåking og innsamling av data om energiforbruk gjør det lettere å overholde mål for bærekraftighet, og gir deg dataene du trenger for å støtte byens planer for å nå disse målene.

  Fordeler for elektrisitetsverk

  Reduser risikoen for strømbrudd


  Reguler energiforbruket på gatebelysning for å hindre spissbelastningen å overskride kapasiteten, spare byen for strømbrudd og gi byen et godt rykte. 

  Lavere energiforbruk ved spissbelastning 


  Gatebelysning som bruker mindre energi, gjør det mulig for selskaper å bedre håndteringen av energiforbruket. Dette forlenger levetiden til eksisterende infrastruktur for strøm, og reduserer behovet for kostbare oppgraderinger.

  Slik virker energioptimering


  LED-belysning kombinert med lysstyring reduserer energiforbruket med opptil 80 %. Intelligent LED-belysning gir deg lysstyring, og gjør det mulig å samle data fra hvert enkelt lyspunkt, som sendes gjennom et nettverk og analyseres for å gi deg nyttig innsikt. Interact City-dashboardet bruker energiforbruksdata til å gi informasjon om hvor mye energi som brukes per areal ved hvert lyspunkt og hver sone, samt på måneds-, kvartals-eller årsbasis.
   

  Ved å legge til bevegelsessensorer tilkoblet gatebelysningen, kan du ytterligere redusere energiforbruket ved å bruke programvare som automatisk dimmer lysnivået når personer og biler ikke er til stede.

  Fleksibilitet og valgmuligheter


  Vi gir byer fleksibilitet ved å tilby styring av både individuelle lyspunkter og grupper av disse i én og samme plattform. Vi tilbyr også en bred rekke av tilkoblingsmuligheter, deriblant lisensierte mobilnett og ulisensierte kommunikasjonsarkitekturer for radiofrekvenskommunikasjon.

  Lagret i cloud eller lokalt 


  Data innsamlet fra gatelysningen kan lagres på stedet eller i skyen, avhengig av kundens preferanser eller personvernpolicy. Byen eier dataene, og kan dele dem med tredjeparter eller uavhengige programvareleverandører. 

  Åpne API-er


  Åpne, sikre APIer tillater energioptimalisering å integreres med andre dashboard og IT-systemer for byen.  Dette muliggjør å innordne overordnede bystyringssystem med lysstyring og synkronisering av data. APIer gir også mulighet til å dele sanntidsdata og historiske data for byens belysning med tredjeparter, som kan lage ytterligere programvareapper eller tjenester på vegne av byen.

  Valgt referanseprosjekt

  Referanseprosjekt: Aurich

  Aurich, Tyskland


  Intelligent LED-gatebelysning som kontrolleres og overvåkes av Interact City, har økt energieffektiviteten og redusert kostnadene i Aurich, Tyskland.

  Lær hvordan Interact City energioptimeringsprogramvare kan hjelpe deg

  Finn ut mer om City Interact

  Følg oss på: