Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Interact City

  Gjør byen din smart

   

  Hvordan kan du gjøre byen smartere og mer levelig? Interact Citys intelligente LED-belysningssystem og administrasjonsprogramvare gir deg en robust infrastruktur som kan forbedre tjenestene i byen, forbedre sikkerheten for innbyggerne, forskjønne offentlige plasser, engasjere innbyggerne og oppmuntre lokal stolthet. Interact City reduserer også energikostnadene og gir økt effektivitet, slik at du kan reinvestere oppsparte midler i nye og smarte byprosjekter.

  Video av Interact City

  Hvilke muligheter finnes?


  Interact City-programvarer er spesielt beregnet for å koble sammen intelligente belysningssystemer, og for å kombinere dataene fra disse systemene med andre smarte byløsninger.
  ressursstyring for belysning

  Ressursstyring for belysning

   

  Enkel drift av nye og eksisterende belysninger, finn feil, og ekstern overvåking av energi og ytelse. Få informasjonsbasert innsikt i byens belysning, og reager raskere med sanntidsalarmer.

  energioptimalisering

  Energioptimalisering

   

  Optimer gatebelysningens ytelse og mål energibruken nøyaktig i sanntid. Full kontroll over bybelysningen lar deg redusere utslippene av CO2, komme nærmere på bærekraftsmålene, samt redusere energibruk og kostnader. Dette gjør at du kan reinvestere midlene til andre områder i byens infrastruktur.

  scenestyring

  Scenestyring

   

  Før kom offentlig belysning med to innstillinger: Av og på. Slik er det ikke lenger. Du kan nå eksternt styre bybelysningen, og tilpasse den etter tid på natten, sesong eller arrangement. Øk belysningen i områder med ulykker eller kriminalitet. Dim belysningen til 30 % midt på natten, når området er tomt. Bruk smart dynamisk belysning til å gjøre parker og torg til uforglemmelige og levende områder.

  Fremtidig planløsning

  miljøovervåking

  Miljøovervåkning

   

  Forurensning. Støy. Is. Alt dette kan gjør livet i byen ubehagelig. Til og med gi kortere levetid for innbyggerne. Miljøovervåking bruker sensorer i det tilkoblede gatebelysningssystemet for å få kunnskap om problemer i byen, og støtte avgjørelser ved soneinndeling, trafikkflyt og gi byen økt pålitelighet via Interact IoT-plattformen.

  feilsøking

  Feilsøking

   

  Gjør hver lyktestolpe til en byvakt. Feilsøking bruker sensorer i lyktestolper til å oppdage og varsle beredskapstjenester når det oppdages uventet trafikk, lyd og folkemasser. Informasjon deles Interact IoT-plattformen, slik at du kan reagere raskere og med mer presisjon. Med langtidsinnsamling av informasjon, får du en forutsigbar analyse som gjør det mulig å forutse og forebygge hendelser.

  Interact City-dashboard


  Styr byens belysningssystem i sanntid gjennom ett og samme Interact City-dashboard. Mål energiforbruk for å styrke bærekraften, styre belysningsrelatert arbeidsflyt og fjernidentifisere feil i belysningen. Samle og analysere informasjon for å bedre planleggingen av vedlikehold, og for å gi innbyggerne en bedre tjeneste.

  APIer for Interact City


  Åpent API gir bedre integrasjon mot andre dashboard og apper. Partnere og tredjeparter kan gis tilgang til funksjonalitet for lysstyring, eller til å aktivere synkronisering av informasjon med andre IT-systemer.
  Interact City-brosjyre

  Finn ut mer om Interact City

  Følg oss på: