U bezoekt momenteel de website van Philips lighting. Er is een gelokaliseerde versie voor u beschikbaar.
Suggesties

  Energieoptimalisatie

  Optimaliseer de prestaties van uw straatverlichting en hou real-time het energieverbruik bij.


  Connected LED-verlichting in combinatie met software voor energie optimalisatie geeft inzicht in het energieverbruik van uw verlichtingsinfrastructuur. U kunt energie besparen door verlichting te dimmen, te plannen en door het plaatsen van  aanwezigheidsdetectiesensoren.

  Voordelen voor stadsmanagers

  Bespaar energie, verlaag kosten


  Door op LED-verlichting over te stappen, bespaart u tot 70% energie. En wanneer u slimme regelaars toevoegt, kunt u maar liefst 80% besparen. Gebruik sensoren om te detecteren of er mensen of rijdende auto's aanwezig zijn, zodat de verlichting kan worden gedimd als de straten leeg zijn.

  Voortdurende verbetering


  Bekijk actuele of historische gegevens over het energieverbruik voor verlichting in uw stad. Gebruik deze gegevens om meer inzicht te krijgen, zodat u referentiewaarden kunt bepalen en initiatieven voor verbetering kunt nemen om de energie-efficiëntie verder te vergroten waardoor CO2-uitstoot en kosten omlaag gaan.

  Betere besluitvorming


  Het verbruik wordt doorlopend gemeten en deze gegevens maken nieuwe inzichten mogelijk waardoor u betere beslissingen kunt nemen om operationele efficiëntie te verbeteren en prestaties van de verlichting te optimaliseren.

  Voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen


  Door de doorlopende bewaking en gegevensverzameling over energieverbruik kunt u makkelijker uw duurzaamheidsdoelen halen en beschikt u over de gegevens om de duurzaamheidsprogramma's en -doelen van uw stad te ondersteunen.

  Voordelen voor nutsbedrijven

  Het risico van een grootschalige stroomuitval beperken


  Reguleer het energieverbruik van straatverlichting om te voorkomen dat bij pieken in de stroomvraag de capaciteit wordt overschreden. Zo beschermt u de stad tegen een grootschalige stroomuitval en stelt u uw bedrijfsreputatie veilig. 

  Lager energieverbruik tijdens piekvraag 


  Door energiezuinigere straatverlichting kunnen nutsbedrijven de energievraag beter beheren in relatie tot de capaciteit. Daardoor gaat de bestaande energie-infrastructuur langer mee en is er minder behoefte aan dure upgrades.

  Hoe werkt energieoptimalisatie?


  Wanneer u LED-straatverlichting combineert met slimme regelaars, kun u het energieverbruik met maar liefst 80% verlagen. Met connected LED-verlichting kan de verlichting slim worden geregeld en kunnen er gegevens worden verzameld voor elk lichtpunt. Deze gegevens worden dan via een netwerk verzonden en geanalyseerd om nieuwe inzichten te genereren. Het Interact City-dashboard geeft gegevens over energieverbruik visueel weer en geeft informatie over het energieverbruik per lichtpunt en per zone, en per uur, dag, maand, kwartaal of jaar.
   

  Wanneer u sensors voor aanwezigheidsdetectie toevoegt aan de connected straatverlichting kunt u het energieverbruik verder beperken door met software de lichtniveaus automatisch te dimmen als er geen mensen of rijdende auto's worden gedetecteerd.

  Flexibiliteit en keuzemogelijkheden


  We bieden steden flexibiliteit met de mogelijkheid om zowel afzonderlijke lichtpunten als groepen lampen te regelen via één platform en met een breed assortiment connectiviteitsopties, zoals gelicentieerde mobiele netwerken en vrije architecturen voor radiofrequentiecommunicatie.

  Veilig in de cloud of lokaal 


  Gegevens die via de straatverlichting worden verzameld, kunnen lokaal of in de cloud worden opgeslagen, afhankelijk van de voorkeur van de klant of het beleid voor gegevensbeheer. De stad is eigenaar van de gegevens en kan deze met externe partijen en onafhankelijke softwareleveranciers delen. 

  Open API’s


  Met open en veilige API’s kunt u software voor energie optimalisatie integreren met andere dashboards en IT-systemen van de stad.  Zo kunt u de verlichtingsbediening en gegevenssynchronisatie afstemmen met het overkoepelende stadsbeheersysteem. Met de API’s kan de stad ook actuele en historische gegevens over energieverbruik delen met externe partijen die aanvullende software of diensten kunnen maken voor de stad.

  Uitgelicht praktijkvoorbeeld

  Casestudy Aurich

  Aurich, Duitsland


  Connected LED-straatverlichting die wordt bestuurd en gevolgd door Interact City heeft in het Duitse Aurich de energiezuinigheid verhoogd en de kosten verlaagd.

  Ontdek hoe de energie optimalisatie software van Interact City u kan helpen

  Volg ons op: