Lisää brändejä

  Skaalautuuko IoT yrityksessäsi?

  Tärkeimmät kysymykset, joita IoT-projekteja aloittavien käyttäjäkokemusjohtajien kannattaa miettiä


  Esineiden internet (IoT) on tulossa, ja se mullistaa työympäristöjä kaikkialla. Markkinatietoyritys International Data Corporationin mukaan IoT-toteutuksiin maailmanlaajuisesti käytetty summa ylittää triljoonan dollarin rajan vuoteen 2020 mennessä. Mutta ennen kuin organisaatio sitoutuu IoT-investointeihin, johtotasolla on tiedettävä vastaukset seuraaviin keskeisiin kysymyksiin.

  Skaalautuuko ratkaisu?

  IoT-projektin vieminen suunnitteluvaiheesta lopulliseen toteutukseen on haastavaa kokeneissakin organisaatioissa. Verkkolaitteita valmistavan Ciscon mukaan vain 26 prosenttia yrityksistä pitää IoT-hankkeitaan onnistuneina ja 60 prosentissa projekteja on ollut viivytyksiä. Näiden odottamattomien takaiskujen yleisin syy on IoT-toteuttamiseen liittyvän skaalautumisen kompleksisuus. Koska kiintolevykapasiteetin lisääminen on ollut edullista, organisaatiot ovat hamstranneet sitä. IoT-tunnistimien keräämän big data -tietomassan räjähdysmäinen kasvu kuitenkin tarkoittaa, että tämä kehitys ei voi jatkua. Onkin äärimmäisen tärkeää, että IoT-projektien laajuus määritetään ennakolta ja että osataan realistisesti odottaa, miten dataa käytetään, miten sitä tallennetaan ja miten se hävitetään. Projektien skaalautuvuuden kannalta on välttämätöntä, että mahdollisimman suuri on osa käsittelystä ja analysoinnista tapahtuu jo IoT-laitteissa. Tällä tavoin kuormitus ei keskity verkkoon.

  Onko projektin johdossa oikea henkilö?

  Oikean henkilön löytäminen IoT-projektin vetäjäksi on välttämätön ensimmäinen askel suunniteltaessa laaja-alaista toteutusta. Vaikka projektin johtajan ei välttämättä tarvitse aina olla johtoryhmän jäsen, yleensä tietohallintojohtajalla on eniten soveltuvaa kokemusta. Joissakin tapauksissa kannattaa ehkä nimittää IoT-johtaja, jonka tehtävänä on nimenomaan älylaitteiden käyttöönotossa käytetyn datainfrastruktuurin käsitteleminen. Kyseisellä johtajalla pitäisi olla riittävän kattava tietämys digiteknologioista, verkkotopologiasta ja tietoturvasta. Oikean henkilön valitseminen projektin vetäjäksi on ratkaisevaa sen kannalta, että organisaatio hyväksyy muutoksen. Jos organisaation sisältä ei löydy riittävää osaamista, kolmansien osapuolien käyttö voi olla välttämätöntä. Yhä useammat tekniset alusta toimitetaankin palveluperusteisina liiketoimintamalleina, joten onkin entistä helpompaa löytää kumppaniksi kokenut yritys, joka tietää, miten IoT toteutetaan.

  Onko ratkaisu riittävän älykäs?

  IoT ja tekoälyinnovaatiot sulautuvat yhä enemmän yhteen. Tutkimusyritys Gartnerin mukaan yli 80 prosenttia yritysten IoT-projekteista sisältää tekoälyä vuoteen 2022 mennessä. Kuinka älykkään ratkaisun siis tarvitset? Koneoppimisalgoritmeja tai neuroverkkoja ei kannata käyttää IoT-hankkeessa, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Tekoäly lisää merkittävästi minkä tahansa IT-projektin kompleksisuutta ja tarvittavaa suunnittelua, joten sitä pitäisi käyttää vain, kun sillä on todellista lisäarvoa. Toisaalta useimmissa IoT-toteutuksissa kerätään dataa ennennäkemättömiä määriä, eikä tätä dataa voi käyttää, jos sitä ei analysoida jollain tavoin. IoT-toteutuksissa ei useinkaan ole realistista tapaa käsitellä valtavaa, perinteisin menetelmien kerättävää tietomassaa. Jos projekti edellyttää syvälistä tai reaaliaikaista analyysia, projektin onnistumisen kannalta voi olla välttämätöntä käyttää koneoppimistekniikoita. Olennaista onkin arvioida heti alussa, miten tekoäly sisällytetään projektiin ja miten vähitellen lisääntyvää kompleksisuutta hallitaan.

  Onko ratkaisu turvallinen?

  Yksi organisaatioiden suurimmista IoT-haasteista on verkkojen suojaaminen. Vuoteen 2020 mennessä yli neljännes kaikista tunnistetuista kyberhyökkäyksistä kohdistuu älylaitteisiin. IoT sisältää valtavan laitekirjon kameroista ja termostaateista insuliinipumppuihin ja itseohjautuviin autoihin. Kaikilla näillä tietokoneilla on omat heikkoutensa, ja yksi suojaamaton osa voi jättää kokonaisia verkkoja alttiiksi hyökkäyksille.  IoT-toteutusten suojaamisessa käytetään samoja riskienhallintastrategioita kuin perinteisissä tietokoneverkoissa, mutta älylaitteissa on enemmän riskitasoja ja hyökkäysvektoreita. Ohjelmiston suojauksen, kuten palomuurien, virustorjuntaohjelmistojen ja valvonnan lisäksi, IoT-laite on ehkä suojattava myös fyysisesti väärinkäytöksiltä. Tällä hetkellä ei ole olemassa yleistä IoT-suojausstandardia tai -toimintamallia. Organisaatioiden onkin tehtävä vaikeita päätöksiä siitä, miten altistumista hallitaan. Monissa tapauksissa on turvallisinta käyttää pilvipohjaisia ratkaisuja, joissa mahdollisimman suuri osa digitaalista infrastruktuuria ulkoistetaan, jolloin tiimisi voi keskittyä varsinaisten älylaitteiden suojaamiseen.

  Voiko ratkaisua käyttää myös tulevaisuudessa?

  IoT-ratkaisun toteuttaminen koko organisaatiossa voi olla kallista, ja yritysten onkin varmistettava, että heidän verkkojaan voi käyttää myös tulevaisuudessa. Vaikka kaikkien digitaaliseen infrastruktuuriin vaikuttavien tulevien innovaatioiden ennakointi voi olla hankalaa, vanhojen järjestelmien aiheuttamia ongelmia voi lieventää eri tavoin. Määritettäessä ulkoisten lähteiden liittymistä IoT-infrastruktuuriin on tärkeää muodostaa sopiva ohjelmointirajapinta (API). Varmista, että API käyttää avointa lähdekoodia, jolloin et jää minkään toimittajan vangiksi. Käytä myös ohjelmistoa, jota avoin lähdekoodiyhteisö aktiivisesti ylläpitää. Jos käytössä on suljettu lähdekoodi ja käyttöoikeudellinen ohjelmisto, ei ole mitään takeita, että ne on ovat yhteensopivia tulevien tietomuotojen kanssa tai että ne voidaan integroida käytettävien verkkoalustojen kanssa. Jos olet voinut vastata edellä oleviin kysymyksiin, IoT-projektisi muuttaminen teoriasta käytännöksi on jo hyvässä alussa. Nyt jos koskaan kannattaa hyödyntää älylaitteiden alentuvia hintoja. Kun oikea data on käytettävissä, IoT voi muuntaa organisaatiosi entistä paremmaksi.

  Jaa tämä artikkeli

  • Interact IoT Platform

   Interact IoT Platform

   Lue lisää mitä Interact IoT sovellusalusta ja yhdistetty valaistus voi tuoda sinulle, asiakkaillesi, kansalaisille sekä työntekijöille.

  • Case studyt

   Case studyt

   Interactin Case studyjen esittely.

  Seuraa meitä: