Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

  Τι μπορούν να κάνουν τα δεδομένα για εσάς

  Connected λογισμικό: δεδομένα για έλεγχο και ιστορική αναφορά σε πραγματικό χρόνο

   

  Ο connected φωτισμός αφορά τις αμφίδρομες επικοινωνίες δεδομένων. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που υποστηρίζει αυτή η αμφίδρομη ροή δεδομένων είναι η δυνατότητα για έλεγχο, διαχείριση και συντήρηση των συστημάτων φωτισμού σε πραγματικό χρόνο. Στα τυπικά συστήματα φωτισμού, δεν διατίθενται καθόλου ή ελάχιστα δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των φωτιστικών και άλλων συσκευών. Συχνά, ένας διαχειριστής συστήματος πρέπει να εξετάζει το σύστημα φωτισμού εκτός δικτύου για να λύσει το πρόβλημα, να αλλάξει τις διαμορφώσεις των φωτιστικών ή να εμφανίσει νέο περιεχόμενο παράστασης φωτισμού. Χάρη στο λογισμικό διαχείρισης φωτισμού που λειτουργεί στο δίκτυο τεχνολογίας πληροφορικής ή στο cloud, τα συνδεδεμένα συστήματα φωτισμού προσφέρουν ένα πολύ πιο "εμπλουτισμένο" περιβάλλον για τους διαχειριστές συστήματος ώστε να μπορούν να επιβλέπουν και να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες. Τα συστήματα λογισμικού διαχείρισης φωτισμού που ενσωματώνονται πλήρως με τα συνδεδεμένα φωτιστικά —όπως το Philips CityTouch για οδικό φωτισμό ή το Philips ActiveSite για δυναμικό αρχιτεκτονικό φωτισμό— παρέχουν στους διαχειριστές συστημάτων τη δυνατότητα να βλέπουν την τρέχουσα κατάσταση κάθε σημείου φωτισμού και να επεμβαίνουν σε μεμονωμένα σημεία φωτισμού ή σε ομάδες σημείων φωτισμού.

  Οι διασυνδέσεις που βασίζονται σε χάρτη διευκολύνουν την αλλαγή των διαμορφώσεων, την ενημέρωση των προγραμμάτων ρύθμισης της έντασης και την ανταλλαγή παραστάσεων φωτισμού απλά υποδεικνύοντας και κάνοντας κλικ. Τα συστήματα μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να στέλνουν συναγερμούς όταν διακόπτονται οι λειτουργίες ή προκύπτουν ασυνήθιστα συμβάντα. Επειδή τα φωτιστικά μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία τους, οι συναγερμοί αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, τον τύπο, τις ρυθμίσεις και άλλα στοιχεία του φωτιστικού —οι τεχνικοί μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να ανταποκρίνονται και να επιλύουν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Αυτό παρέχει τεράστιες δυνατότητες όταν τα φωτιστικά είναι κατανεμημένα σε μεγάλη έκταση, όπως στην περίπτωση του αστικού οδικού φωτισμού. Η διαχείριση των δελτίων και των εντολών επισκευής γίνεται εξ αποστάσεως, έτσι ώστε οι ομάδες εργασίας να μην χρειάζεται πλέον να οδηγούν το βράδυ στους δρόμους για να εντοπίσουν τις διακοπές λειτουργίας.

  Όταν συνδυάζεται με μια βάση δεδομένων, το λογισμικό διαχείρισης φωτισμού δίνει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις λειτουργίες, καθώς και οποιεσδήποτε ροές δεδομένων που συγκεντρώνονται από τα δίκτυα αισθητήρων και τα συστήματα τοποθέτησης εσωτερικού χώρου. Είναι δύσκολο να υποτιμηθεί η αξία των πληροφοριών που βασίζονται σε πληροφορίες που μπορεί να προέλθουν από την ανάλυση και την αναφορά σε σχέση με αυτά τα δεδομένα, ειδικά όταν συνδυάζονται με πολύτιμα δεδομένα από πρόσθετες πηγές.

  - Jonathan Weinert

  Κοινοποίηση αυτού του άρθρου

  • Πλατφόρμα Interact IoT

   Πλατφόρμα Interact IoT

   Μάθετε περισσότερα για τα προνόμια που η πλατφόρμα Interact Pro και ο connected φωτισμός μπορούν να προσφέρουν σε εσάς, τους πελάτες, τους πολίτες και τους εργαζόμενους σας.

  • Μελέτες

   Μελέτες

   Επισκόπηση των μελετών Interact.