Du besøger nu Philips lightings hjemmeside. Der findes en lokaliseret version til dig.
Forslag

  Belysningsscener

  Fjernstyr din bys belysning med Interact City belysningsscener


  Management software til belysningsscener gør det muligt at se og styre hele din gadebelysningsinfrastruktur med intelligente lyspunkter, som du kan se og styre fra et centralt dashboard. Automatiske fejlunderretninger gør det muligt at planlægge vedligeholdelse hurtigt og nemt. Tidsplaner for dæmpning bidrager til at sænke omkostningerne, og on-demand tilpasninger af lysniveau giver borgerne tryghed.

  Fordele for byens administratorer

  Fjernstyr belysning


  Få fuld overblik over din gadebelysningsinfrastruktur via et centralt web-baseret dashboard. Fjernadministrer belysning via en standard webbrowser.

  Styring afbelysning i hele byen 


  Opret brugerdefinerede lysgrupper eller administrer hvert lyspunkt individuelt. Tilpas belysningen til årstiden, skru op, hvis der sker en forbrydelse eller ulykke, og indstil zoner for at variere lysniveauet i forskellige bydele. Sørg for, at fodgængerovergange og andre områder for fodgængere er belyst.

  Overvåg og reager hurtigt


  Automatisk fejlovervågning giver dig straks besked, når der sker svigt eller fejl, så de ansvarlige for vedligeholdelse hurtigt kan komme på sagen. Det reducerer antallet af klager fra borgere og optimerer drift under vedligeholdelse.

  Lavere omkostninger


  Reducer energiforbrug og CO₂-udledning med tidsplaner for dæmpning og sensorer til detektering af aktivitet eller tilstedeværelse. Sørg for, at tidsplaner for gadebelysning er afstemt med tidspunkt på dagen eller året, så gadelygter kun bruges ved behov.

  Fordele for borgere

  Højere serviceniveauer


  Yd en bedre service for borgerne med fjernovervågning og vedligeholdelse. Automatisk fejlovervågning sikrer, at du kan se svigt i realtid, hvilket fører til reduceret nedetid for belysning og færre klager fra borgerne.

  Flere beboelige områder


  Skab flere beboelige områder i byen, og giv turister lyst til at besøge den med velbelyste udendørs arealer. Folk føler sig mere inkluderet i fællesskabet og bedre tilpas i deres nærmiljø, når der er lyst omkring dem.

  Øget sikkerhed


  Velbelyste fodgængerovergange og vejkryds får folk til at føle sig trygge og godt tilpas. Sæt lysniveauet op i tilfælde af en ulykke eller for at forebygge kriminalitet i visse bydele. Ret op på svigt med automatiske fejlunderretninger. 

  Sådan fungerer belysningsscener


  Du kan fjernbetjene installerede intelligente gadelygter i hele byen via et intuitivt dashboard, der udløser lysscener eller -tidsplaner via et standard mobilnetværk eller andet netværk. Software til belysningsscener giver overblik over belysningsinfrastrukturen, så du kan planlægge, tidsindstille og udløse lysscener.

  Styr hvert lyspunkt individuelt eller tilslut en gruppe gadelygter via netkablet til en segment- eller gruppe-controller, som forbinder til softwaren til Interact City belysningsscener via internettet.

  Softwaren gør det muligt at tildele rolle-baserede tilladelser og adgangsrettigheder til individer, så de kan løse tydeligt definerede opgaver via det cloudbaserede dashboard.

  Belysningsscener fra Interact City funktionsdiagram
  Belysningsscener fra Interact City funktionsdiagram

  Kabinetbaseret gruppestyring


  Grupper af eksisterende ikke-intelligente (ledningsforbundne) gadelygter kan, uafhængigt af producent, forbindes via et kabinet med software til Interact City via en standard mobilnetværksforbindelse fra kabinettet.
  Interact City kabinetbaseret gruppestyring

  Sensorer


  Sensorer til detektering af tilstedeværelse kan føjes til en gadelygtestang med henblik på at detektere aktivitet i gaden, så lysniveauet kan dæmpes, når der ikke er nogen mennesker eller køretøjer sent på natten. Det bidrager til at reducere energiforbruget, når der ikke er behov for lys samtidig med, at det sikrer velbelyste gader, når de bliver brugt.

  Åbne API'er


  Åbne, sikre API'er giver mulighed for integration af software til belysningsscener med andre af byens administrations- og IT-systemer eller -dashboards, så belysningen kan synkroniseres med andre af byens tjenester eller aktiviteter.  API'erne giver dig også mulighed for at dele adgang til lysstyring med godkendte tredjeparter og softwareudviklere, som kan udvikle yderligere apps eller tjenester, der kan styrke innovationen i borgerinvolvering eller drift af byen.

  Udvalgt casestudie

  Casestudie Buenos Aires

  Buenos Aires


  Interact City og SAP HANA giver Buenos Aires en platform, som understøtter adaptive apps og 360-graders datavisning til en åben og energieffektiv intelligent by.

  Software til Interact City belysningsscener virker med Philips armaturer såvel som med certificerede armaturer fra tredjepartsleverandører af armaturer

  Intelligent gadebelysning Jakarta
  Software til Interact City virker med Philips armaturer samt mange andre armaturer fra tredjepartsleverandører, så du har mest mulig fleksibilitet, når du skal installere intelligent LED-belysning i byen.

  Se, hvordan software til belysningsscener fra Interact City kan hjælpe dig

  Følg os på: