Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Optimalizace energie

  Přehledy založené na datech vám umožní plnit vaše cíle v oblasti udržitelnosti a snižovat náklady na energii

   

  Optimalizujte kancelářské osvětlení a měřte spotřebu energie v reálném čase. Když budete mít osvětlení v celé budově plně pod kontrolou, můžete snížit emise CO2, a tím úspěšně vykročit k vytyčeným cílům v oblasti udržitelnosti, spotřeby energie a snížení nákladů, a to nejen v celé kancelářské budově, ale i v celé firmě. 

  Výhody

  Maximální úspory energie


  Přechodem na LED svítidla ušetříte až 40 % energie.  Když je navíc doplníte o chytré ovládací prvky, můžete ušetřit dalších 20–25 %. Díky senzorům přítomnosti se osvětlení používá, jenom když je potřeba - když poblíž nikdo není, osvětlení se automaticky ztlumí.

  Menší spotřeba energie, vyšší míra udržitelnosti


  Z jediného ovládacího panelu máte přehled o spotřebě energie na osvětlení v jedné kanceláři i v celém kancelářském portfoliu. Porovnáním spotřeby energie v jednotlivých pobočkách můžete najít nové příležitosti ke snížení emisí COa nákladů.

  Maximální účinnost na základě propojení služeb


  Software a propojené systémy osvětlení vám také umožňují využívat denní světlo a detekci obsazenosti. Regulace osvětlení a dalších služeb (například vzduchotechniky) v časech, kdy nejsou potřeba, přispívá k úspoře energie.

  Jak optimalizace spotřeby energie funguje


  Každý z propojených světelných bodů hlásí do sítě naměřenou spotřebu energie. Údaje o spotřebě energie jsou v grafické podobě znázorněny na panelu. Získáte tak přehled, kolik energie se v určité oblasti spotřebuje každou hodinu, den, měsíc, čtvrtletí nebo rok. Když tyto informace spojíte s dalšími daty, jako je detekce přítomnosti nebo plány směn a aktivit pracovníků, můžete z nich vyvodit závěry ohledně toho, jak spotřebu energie dále snížit nebo optimalizovat.
   
  Na základě těchto přehledů můžete přizpůsobit osvětlení tak, aby vyhovovalo vašim provozním nárokům a spotřebovali jste ještě méně energie.

  Zabezpečení v cloudu i na pracovišti


  Data získaná z osvětlení lze ukládat místně nebo do cloudu – záleží na požadavcích zákazníka nebo jeho zásadách řízení dat. Vlastníkem dat jste vy. Můžete je ale sdílet s obchodními partnery a nezávislými dodavateli softwaru.

  Otevřená rozhraní API


  Otevřená a zabezpečená rozhraní API umožňují sdílení aktuálních i historických dat o obsazenosti a spotřebě energie s jinými systémy pro správu IT nebo budov. Tyto systémy můžou příslušná data využít k celkové optimalizaci spotřeby energie budovy. Když do centrálního systému správy budovy začleníte spotřebu energie osvětlení, získáte komplexní přehled o tom, jak se jednotlivé systémy v rámci budovy podílí na celkové spotřebě energie.

  Prostřednictvím rozhraní API mohou také majitelé nebo nájemci budov sdílet data o aktuální a historické spotřebě energie s třetími stranami, které pro ně mohou vytvářet další softwarové aplikace nebo služby.

  Vybraná případová studie

  Citaverde College, Eindhoven

  Citaverde College, Eindhoven


  Software a systémová architektura Interact Office umožnila společnosti Citaverde získat z propojených systémů osvětlení nové postřehy.

  Zjistěte, s čím vám může optimalizace spotřeby energie Interact Office pomoci

  Objevte více o softwaru Interact Office

  Sledujte nás na