В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Interact Industry

  Подгответе бизнеса си за бъдещето

   

  Искате да създадете интелигентен склад или производствен обект? Interact Industry осигурява платформа за иновации, чрез която може да оптимизирате ефикасността, да намалите максимално разхода на енергия и да повишите безопасността и производителността. Нашият пакет за управление на осветлението и приложенията с добавена стойност увеличават ползите от свързаното осветление чрез информация и данни, а централизираното управление на осветлението Ви позволява да съкратите оперативните разходи, да следите съответствието и да планирате поддръжката. Вече не е нужно да гадаете. Решавате само въз основа на данни в реално време.

  Какви са възможностите

  Управление на осветлението

  Управление на осветлението

   

  Със софтуера за управление на осветлението Interact Industry може да поемете пълен контрол върху осветлението в отделен склад или завод, или на цялостната верига на доставките – отвсякъде и по всяко време. Интуитивно табло за управление ви дава информация за потреблението на осветление и ви позволява да го оптимизирате дистанционно.

  Оптимизиране на енергията

  Оптимизиране на енергията

   

  Увеличаването на енергийната ефективност е голямо предизвикателство за всеки, който разполага със складови или производствени съоръжения. С Interact Industry може да следите потреблението на енергия във всичките си обекти и да персонализирате предпочитанията си за осветление чрез модерни сензорни системи за максимално съкращаване на разходите на енергия, но не и за сметка на безопасността. Това ви позволява да спазвате стриктно законовите стандарти и да изпълнявате целите си за устойчиво развитие.

  управление на обстановката

  Управление на обстановката

   

  Може да повишите производителността и оперативната безопасност чрез настройки на светлината, които са съобразени със задачата, часа от денонощието или режима на работа. Управлението на обстановката с Interact Industry ви позволява да програмирате дистанционно свързаното осветление по зони, по график или по дейности. Може да създадете стимулираща обстановка във вашия интелигентен склад или завод и в същото време да повишите безопасността и контрола на качеството.

  вътрешна навигация

  Вътрешна навигация

   

  Използвайте персонализирани софтуерни приложения, за да помогнете на служителите си да стигнат до работното си място, следвайте подробните указания или планирайте дейностите по най-ефикасния начин, като използвате софтуера за вътрешна навигация на Interact Industry. Изключително прецизното вътрешно позициониране чрез технология, вградена в светодиодните осветителни тела, ви позволява точно да следите хората и активите си на обекта и открива пред вас множество възможности за оптимизиране на производителността и безопасността.

  управление на пространството

  Управление на пространството

   

  Рационализирайте обслужването на поръчките и ускорете доставката чрез оптимизиране на аранжировката на склада или завода. Управлението на пространството с Interact Industry събира данни в реално време чрез свързаното осветление и ви помага да установите кои точно зони се използват, извежда визуализации на топлинната карта за по-лесно изпълнение на стратегиите, свързани със складовите наличности и повишаването на производителността.

  Управление на осветителни съоръжения

  Управление на осветителни съоръжения

   

  Надеждното осветление с добро качество е важно за постоянната оперативна дейност и безопасността в индустриалните съоръжения. Табло за управление за дистанционна диагностика ни алармира за неизправности и повреди с цел незабавна реакция. Може да извършваме предсказуема поддръжка въз основа на данните за ефективността в реално време и автоматично да внедряваме фърмуер и софтуерни актуализации.

  Табло за управление на Interact и приложно-програмен интерфейс

  Управлявайте, следете и контролирайте вашето осветление от единно табло за управление. Информирайте се в реално време как се движите спрямо целите и КПЕ и осъществявайте достъп до по-подробна информация, когато е необходимо. Отворените приложно-програмни интерфейси позволяват интегриране с други системи с цел обмен на данни и контрол на осветлението от различен потребителски интерфейс.

  Научете повече за Interact Industry и как свързаното осветление може да преобрази бизнеса ви  

  • Платформа за Интернет на нещата на Interact

   Платформа за Интернет на нещата на Interact

   Научете повече за ползите от Платформата за Интернет на нещата на Interact и какво свързаното осветление може да донесе на вас, вашите клиенти, гражданите и служителите.

  • Application areas

   Application areas

   Philips lighting makes getting a great, business-effective lighting solution a simple process. Have a look at our lighting solutions per application area.