В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Софтуер на Interact Landmark поддържа динамични светлинни представления

  Цитаделата на Намюр

  Белгия

   

  Създадена първоначално през 937 г. и възстановявана няколко пъти, цитаделата на Намюр в Белгия дълго време е служела като стратегическа отбранителна кула на града, който тогава е бил столицата на Валония. Освен намаляване на оперативните разходи град Намюр иска да ангажира гражданите и да привлече туристи, като им предложи завладяващи светлинни нощни представления.

  Светодиодната технология ни позволи да намалим потреблението на енергия и да ограничим значително светлинното замърсяване.”


  - Арно Гаврой, управител на град Намюр и отговорник за Цитаделата.

  Предизвикателството на клиента

   

  Като част от по-голям проект за възстановяване управата на Намюр цели увеличаване на туристическия поток към една от най-големите местни забележителности, историческата Цитадела. За да изпълни целите си за устойчиво развитие, като в същото време съкрати разходите си за енергия и повиши оперативната ефективност, градът иска гъвкаво, базирано на софтуер решение, което да позволи дистанционно управление и контрол на динамичното осветление на фасадата.

  Динамично свързано осветление и дистанционно управление

  Прилежащите земи са с площ 80 хектара, което налага изискването новата осветителна система да щади флората и фауната, чието естествено местообитание е този регион. За да отговори на това изискване, свързаното светодиодно осветление може да се намалява и контролира чрез базиран в облака софтуер за управление на осветлението Interact Landmark . Новата система подпомага реализирането на целите на града за устойчиво развитие и икономически растеж, като намалява разходите за енергия с до 75% в сравнение с традиционното осветление. Новата инсталация на Interact Landmark допринася и за икономическия ръст на града, като привлича повече туристи, много от които остават да пренощуват, за да се радват на новите интересни предложения.

  Изтегляне на референтния проект

  Какво може да предложи Interact Landmark на вашия град?

  • Динамично светодиодно осветление – системи за дистанционно управление

   Динамично светодиодно осветление – системи за дистанционно управление

   CEPSA иска да съкрати разходите си и да повиши оперативната си ефективност чрез система за светодиодно осветление, която може да се контролира и управлява лесно чрез единно табло за управление и свързан софтуер за управление на осветлението.

  • Оживяване на градския център – Интелигентно осветление

   Оживяване на градския център – Интелигентно осветление

   Вехел се нуждае от интелигентно решение за осветление, което да възроди търговията и да превърне града в по-атрактивна туристическа дестинация.