В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Защитата на естествените местообитания беше един от ключовите аспекти на този проект за подновяване на интелигентното осветление

  Град Беловежа

  Полша


  Благодарение на подновяването на уличното светодиодно осветление и въвеждането на софтуера на Interact City Беловежа успява да постигне баланс между природата в световноизвестната Беловежка гора, жителите и посетителите на града, като повишава безопасността и намалява потреблението на енергия. В същото време се намалява светлинното замърсяване, за да се защитят животните. Днес Беловежа е един от пионерите в областта на интелигентното осветление.

  Когато планирахме тази инвестиция, трябваше непрекъснато да си припомняме, че Беловежа не е само градска среда, а и природна наследство, признато от ЮНЕСКО.”


  - Гржегорз Каспровиц, Управител на общнина Беловежа

  Предизвикателството на клиента


  Благодарение на великолепната девствена гора, обект от световното наследство на ЮНЕСКО, община Беловежа е известна туристическа атракция. Затова и управата трябва да осигурява баланс между икономическото и технологичното развитие и опазването на това природно наследство. Подновяването на уличното осветление на Беловежа  е чудесен пример за постигане на синхрон между тези два приоритета.

   

  Градските власти са си поставили три цели: запазване на тъмнината в определени участъци през нощта, за да се поддържа биологичния ритъм на животните, осветяване на пътищата и откритите пространства през нощта, за да се създаде чувство за по-голяма безопасност, удовлетворяване нуждите на жителите и туристически поток както и дългосрочното намаляване на разходите за енергия.

   

  Отворен и мащабируем подход

  Беловежа финансира проекта за подновяване на осветлението на обществени места с помощта на плана на Полша SOWA – мащабна инвестиционна екологична програма, целяща подобряване на енергийната ефективност на осветителните системи по градските улици.

   

  Общинската управа успява да поднови по-голяма част от осветлението по улиците със свързано светодиодно осветление и софтуер за управление на обстановката от Interact City на територията на цялата община, която се състои от седем села. Приоритет е даден на пътищата, които жителите и посетителите използват най-интензивно през годината.

   

  С помощта на управлението на обстановката на Interact City управата може да включва и изключва дистанционно осветителните тела с помощта на интуитивен потребителски интерфейс, както и да задава графици за отделни осветителни тела или групи. Цялата осветителна мрежа може да се контролира централно от компютъра на оператор. Interact City улеснява наблюдението и управлението на осветителната инфраструктура, съкращава времето за реакция при неизправности в осветлението, за да гарантира минимум прекъсвания и повреди.

   

  Уеб базирани приложения позволяват на градската управа да анализира данните за ефективността, за да се планира поддръжка и да се обезпечават работните процеси, като в същото време се намаляват оперативните разходи.

   

  В резултат на подновяването със светодиодно осветление, управлявано чрез Interact City, Беловежа успява да намали разходите за енергия със 77%,  да спести годишно 34 000 евро от енергийни разходи и да намали годишните въглеродни емисии с 280 метрични тона.

  Изтегляне на референтен проект

  Какво може да предложи осветлението чрез Интернет на нещата на вашия град?  

  • Свързано улично осветление – Джакарта

   Свързано улично осветление – Джакарта

   Софтуерът за управление на осветителни съоръжения на Interact City подпомага внедряването на една от най-големите в света системи за свързано улично осветление.