В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Свързаното осветление и софтуерът на Interact City увеличават ефикасността и намаляват разходите

  Град Аурих

  Германия


  Аурих, град в североизточната част на Германия, наскоро инсталира ново свързано светодиодно улично осветление и свърза новото и старото осветление със софтуера за управление на осветителни съоръжения на Interact City. Това позволи на градските власти да следят ефективността и да управляват всички осветителни съоръжения дистанционно от единно табло за управление на Interact City за по-висока енергрийна ефективност и по-ниски разходи.   

  Отчетите, генерирани чрез софтуера, ни помагат да анализираме ефективността на осветителните тела и да определим как можем да намалим разходите и да оптимизираме поддръжката.”


  - Ирис Кьониг, Администрация по строителството, Аурих

  Предизвикателството на клиента


  Градската управа на Аурих разбра съвсем ясно, че модернизирането на уличното осветление трябва да е ключов елемент от плана за преустройство на града. Те търсеха гъвкаво решение, което е едновременно икономично и устойчиво, като в същото време осигурява точни данни за по-ефикасно управление на уличното осветление и оперативната дейност. Дистанционното следене и управление, както и възможностите за визуализиране на данните, също бяха ключов приоритет. 

   

  Отворен и мащабируем подход

  Градът имаше две ясни цели: властите искаха първо да модернизират уличното осветление и да могат да обслужват пътищата с различно разположение, които изискваха различни типове осветление,  и второ да пестят енергия и да подпомогнат устойчивото развитие

   

  Според тях правилното решение беше да се поднови осветлението със свързано светодиодно осветление, контролирано чрез софтуера за управление на осветителни съоръжения на Interact City .

   

  Първата стъпка беше инсталирането на ново светодиодно улично осветление, което да замени неефективните лампи с живачни пари.

   

  След това градът внедри софтуер за управление на осветителни съоръжения, който позволява дистанционно управление и на новото, и на старото улично осветление и контрол върху цялата осветителна инфраструктура от единно табло за управление.

  Таблото за управление на Interact City предлага интуитивно визуализиране на данните и възможности за управление на осветителните съоръжения, за да могат експертите да следят, анализират и поддържат осветителната инфраструктура и да реализират икономии и по-висока ефективност. Информацията, събрана чрез таблото за управление, може да се използва за бързо разрешаване на проблеми и прекъсвания и за по-ефективно планиране на поддръжката с цел намаляване на времето за престой.

   

  Софтуерът за управление на осветителни съоръжения на Interact City е отворен и мащабируем, което означава, че може лесно да се адаптира към променящите се нужди на града.

   

  Благодарение на отчетения спад с 659 метрични тона CO2 и намаляване на разходите с 250 000 годишно проектът ще се изплати за период от шест години. Новото свързано осветление и софтуерът за управление на осветителни съоръжения на Interact City помагат на Аурих да инвестира в интелигентна градска инфраструктура и подкрепят устойчивото му бъдеще. 

  Изтегляне на референтен проект

  Какво може да предложи осветлението чрез Интернет на нещата на вашия град?  

  • Базирана в облака инфраструктура на интелигентен град – Буенос Айрес

   Базирана в облака инфраструктура на интелигентен град – Буенос Айрес

   Interact City и SAP HANA предлагат на Буенос Айрес платформа, която може да поддържа адаптивни приложения и 360-градусов изглед на данни за осигуряване на привлекателен и енергийноефективен интелигентен град.

  • Интелигентно улично осветление – Зигбург

   Интелигентно улично осветление – Зигбург

   Софтуерът на Interact City за управление на активи и оптимизиране на енергията осигурява на градовете ценна информация за данните, свързани с осветлението им и им помага да управляват по-ефикасно бизнес процесите си.